Mededelingen & nieuws (week 27)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Woensdag 10 juli is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater Leo van Ulden O.F.M. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur.

Zondag 14 juli is er om 09:30 uur een eucharistieviering, waarin pater Thijs Moons O.F.M. conv. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor juli-augustus (DGH 2019/6-7) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

PAROCHIEKERN SINT JAN

Zaterdag 13 juli is er om 19:00 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor de maand juli (SJ 2019/6) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 14 juli is er om 11:00 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor.


NIEUWE AFLEVERING VAN RONDOM DE KERK

Verleden week is de zomeraflevering van Rondom de Kerk verschenen, het nieuwsblad van de parochie HH. Petrus en Paulus.

Gedrukte exemplaren van nummer 2019-7 (juli-augustus) liggen achterin in de kerken van Regio Oost, om mee te nemen. Nu is ook de digitale versie beschikbaar:

Rondom de Kerk 2019-7


KERKFOTOGRAFIE ALS CONTEMPLATIE

Diana Nieuwold is de vrouw achter kerkfotografie.nl, de website met prachtige fotoreportages van inmiddels ruim zeshonderd Nederlandse kerkinterieurs. Ze zijn overzichtelijk gerangschikt: eerst alfabetisch op provincie en vervolgens op stad. Diane is van huis uit protestants, maar ze fotografeert ook katholieke kerkgebouwen. Door al die verschillende kerkinterieurs is zij de veelheid aan richtingen en kleuren veel meer gaan waarderen. “Elke foto is een beetje bidden. Het is voor mij zeker een vorm van contemplatie,” aldus Diana. Lees meer in het interview dat Simone Ooms met haar had (via www.katholiekleven.nl).

Ook diverse kerkgebouwen van de Petrus-en-Paulusparochie heeft Diane Nieuwold al bezocht en met de camera vastgelegd. Zie op de website onder Zuid-Holland, en vervolgens onder Leiden, Stompwijk en Zoeterwoude. Hieronder foto’s die Diana Nieuwold maakte van drie kerkinterieurs uit onze Regio Oost: de Laurentiuskerk, de Goede Herderkerk en de inmiddels gesloten Christus-Dienaarkerk.

Interieur Laurentiuskerk, Stompwijk. Foto: www.kerkfotografie.nl
Interieur voormalige Christus Dienaarkerk. Foto: www.kerkfotografie.nl
Interieur Goede Herderkerk. Foto: www.kerkfotografie.nl