Lezingen & intenties (13-14 juli)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 13-14 juli, vijftiende zondag door het jaar (C): Deut. 30,10-14 – Kol. 1,15-20 – Luc. 10,25-37

‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?’ Dat is de vraag in de Schriftlezing van komende zondag. ‘Bemin God bovenal, en uw naaste gelijk uzelf.’ Maar wie is dan mijn naaste? Een goede vraag. Dan vertelt Jezus het verhaal van de barmhartige Samaritaan, die een beroofde en mishandelde man helpt. Deze andere twee, de leviet en de priester doen dat niet. Waarom niet? Moesten ze in de tempel zijn, denken ze alleen aan hun eigen agenda?  De Samaritaan duidelijk niet, en dat is merkwaardig, want Samaritanen zijn halve heidenen en worden daarom door de andere joden gehaat en gemeden. Ze zijn dus echt vijanden van elkaar, maar die Samaritaan stelt zich daar geen vragen bij, integendeel, hij heeft maar één reactie en die is: die man moet geholpen worden. Dus verzorgt hij de gewonde man en zal hij ook betalen voor de latere zorgen. Die Samaritaan geeft dus het antwoord op de vraag: wie onze naaste is en wat we moeten doen.

Eenieder is onze naaste, zelfs onze vijanden. Niet uit zijn op eigen voordeel, je eigen agenda volgen, maar de ander in nood helpen, dat is onze plicht. Dat is God dienen. –– Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: Goede Herderkerk (zondag 14 juli, 09:30 uur)
Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Attie Klein. – Jeanne van de Laar–van den Heuvel. – Bep Romijn-Goddijn. – Riet van Vliet-Rademaker. – Richard Groenen.
Voor Co Boolman. – Charles Borremans. – Overleden ouders Versteegen-Meijer. – Kees van Hoof. – Truus de Boer-van Wieringen. – Kees van der Meer. – Trudy van der Kamp. – Ans Arts-Meeuwissen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Alie Rotteveel. – Nel Bruines-Overmeer.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 14 juli, 11:00 uur)
Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie. – Thea Bennis- Bos (Jaargetijde ). – Leen en Josien Olsthoorn. – Bert de Jong en Lena de Jong-v.d. Geest. – Cees en Peter v.d. Geest. – Theo v.d. Zijden. – Will v. Leeuwen. – Theo Groeneweg. – Wilhelmina Lansbergen- v.d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson- v. Santen. – Piet v. Leeuwen. – Riet Hilgersom – Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem v. Es. – Josina v.d. Voort- Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques v. Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg- Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Nico v.d. Bosch.