Lezingen & intenties (20-21 juli)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 20-21 juli, zestiende zondag door het jaar (C): Gen. 18,1-10a – Kol. 1,24-28 – Luc. 10,38-42.

Gastvrijheid, dat is het thema dat het  komende weekend in de Schriftlezing naar voren komt. Jezus is te gast in het huis van Martha en Maria. Zij kibbelen, Martha staat in de keuken en Maria luistert naar de woorden van Jezus. Martha wordt in beslag genomen door het bedienen en Maria zit aan de voeten van Jezus en luistert. Misschien kiest u nu spontaan voor Martha en bent u tegen Maria. Toch kiest Jezus in dit verhaal voor Maria. Hij vindt haar houding een goede. Martha wordt in beslag genomen en Maria luistert. Martha legt zo het zwaartepunt bij zichzelf: ‘Kijk eens hoe druk ík het heb? Terwijl Maria het zwaartepunt bij de ander legt, bij Jezus en is daardoor ontvankelijk voor wat Hij haar te zeggen heeft. Jezus is de gast in haar huis.

Dit verhaal brengt ons bij onszelf. In het leven van alledag moeten wij keuzes maken: wat doen wij met onze tijd? Jezus wijst ons een richting. Voor wie willen wij kiezen: kiezen wij louter en alleen voor onszelf, met ons eigen genot, onze eigen gedachten; of kent onze gedachten gastvrijheid?  –– Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: Goede Herderkerk (zondag 21 juli, 09:30 uur)
Voor Ahlam  en Jonny  Khawan, die door het Heilig doopsel in onze     gemeenschap zijn opgenomen.
Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jeanne van de Laar. – Attie Klein. – Bep Romijn-Goddijn. – Riet van Vliet-Rademaker.
Voor Peter Brouwer. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Aad en Erwin Duijndam. – Simon Honselaar. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Dick van der Hulst. – Paula Sevat-Dries. – Ria Kagenaar. – Ans Verhagen-Vos.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 21 juli, 11:00 uur)
Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
Voor Theo v.d. Zijden (Jaargetijde). – Arnold v. Swieten. – Louis Luiten. – Cornelia Maria Luiten-Groenewegen. – Ans Luiten. – Jan v. Rijn. – Will v. Leeuwen. – Theo Groeneweg. – Wilhelmina Lansbergen- v.d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson- v. Santen. – Piet v. Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques v. Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot- Beltzer. – Nico v. d. Bosch.