Lezingen & intenties (3-4 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 3-4 augustus, achttiende zondag door het jaar (C): Pr. 1,2;2,21-23 – Kol. 3,1-5.9-11 – Luc. 12,13-21

Wat is toch de zin van al mijn zwoegen en ploeteren, horen wij komende zondag de schrijver van het boek Prediker zeggen. Wij horen deze woorden te midden van de zon, de vrijheid van vakantie en de rust van het genieten!! Dit Bijbelboek wordt in de joodse traditie gelezen tijdens het Loofhuttenfeest. Het is de periode dat gelovige joden heel bewust in de open lucht vertoeven, onder primitieve afdakjes, loofhutten, om te gedenken hoe Israël onderweg was, in tenten woonde, door de woestijn trok, op weg van slavenland Egypte naar het beloofde land. Het Loofhuttenfeest bedoelt mensen hun gelovig onderweg zijn in te prenten, het belang van onderweg zijn en in beweging blijven.

Hoe bijzonder, dat dit verhaal nu klinkt in onze vakantietijd, terwijl velen van ons in hun moderne loofhutjes verblijven: in tenten en caravans en zo voor weken de vastigheid van een welvoorziene woning, met prachtige badkamers hebben ingeruild. Al reizend en trekkend, door onthechting en de ervaring van de dynamiek van onderweg zijn, komen nieuwe ervaringen tot stand, komen nieuwe beelden en betekenissen voor ogen. Immers dat is toch het effect van iedere goede vakantie, dat we door het verschil met ons thuis weer een nieuwe kijk krijgen op het leven en opnieuw ontdekken waar het nu eigenlijk op aan komt in ons leven? –– Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: Goede Herderkerk (zondag 4 augustus, 09:30 uur)
Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jeannette van de Laar. – Attie Klein.
Voor Piet en Hetty van der Helm-Dils. – Ton Choufoer. – Jan de Vette. – Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Margree van de Kletersteeg. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Trees Nederbiel-van Rosheuvel. – Co Boolman.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 4 augusutus, 11:00 uur)
Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie.
Voor Aad en Kees v. Dijk. – Frans Klijn en Mien Klijn-Lexmond. – Theo Groeneweg. – Wilhelmina Lansbergen-v.d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson- v. Santen. – Piet v. Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques v. Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg. – Nico v.d. Bosch.