Lezingen & intenties (10-11 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 10-11 augustus, negentiende zondag door het jaar (C): Wijsh. 18,6-9 – Heb. 11,1-2.8-19 of 1-2.8-12 – Luc. 12,32-48 of 35-40

Hoe zien wij het uiteindelijke doel  van ons leven? Geen onbelangrijke vraag, want het doel dat wij nastreven beïnvloedt toch de middelen die wij aanwenden, onze concrete levenshouding en de keuzes van elke dag. In de vroege kerk leefde een duidelijk toekomstbeeld: men hoopte sterk op een vlugge en uiteindelijke ontmoeting met de verrezen Heer Jezus. En die ontmoeting werd uitgedrukt in beelden.

Maar weldra ontstond er een probleem. Wegens de té letterlijke interpretatie van deze beelden en het uitblijven van de wederkomst waren christenen een beetje de weg kwijt. De levensnoodzakelijke inzet voor aardse taken deed bij sommigen de wederkomst en dus het toekomstperspectief vergeten; anderen richtten zich alleen op de wederkomst, op de hemel, en vergaten de aardse zaken.

Het evangelie van a.s. zondag zegt ons – in beelden natuurlijk – waartoe wij uiteindelijk bestemd zijn, wat onze taak is als christen. ‘De Heer, die Bruidegom is, ontvangen’ betekent: een leven beginnen waar de liefde totaal centraal staat. ‘Aanzitten aan een tafel waar Hij bedient’ betekent: een gemeenschap vormen van echte liefde en zorg voor elkaar. Voor gelovigen is het belangrijk  bewust te blijven van dit toekomstperspectief, ook in de meest opslorpende activiteiten van elke dag. Want, wie uiteindelijk een liefdesgemeenschap verwacht, zal in alles wat hij of zij onderneemt toch vooral proberen nu reeds een liefdesgemeenschap op te bouwen. –– Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: Goede Herderkerk (zondag 11 augustus, 09:30 uur)
Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jeannette van de Laar. – Attie Klein.
Voor Alie Rotteveel. – Nel Bruines-Overmeer. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Dick van der Hulst. – Kees van Hoof. – Truus de Boer-van Wieringen. – Petronella Kocken-van Wensveen. – Kees van der Meer. – Bep Romijn. – Trudy van der Kamp. – Ans Arts-Meeuwissen. – Overleden familie van Rijn. – Josephine van Galen.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 11 augustus, 11:00 uur)
Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie.
Voor familie Turkenburg. – Theo Groeneweg. –  Wilhelmina Lansbergen-v.d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. –  Jo Janson-van Santen. – Piet van Leeuwen. – Riet Hilgersom- Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort–Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Nico v.d. Bosch.