Lezingen & intenties (17-18 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 17-18 augustus, twintigste zondag door het jaar (C): Jer. 38,4-6.8-10 – Heb. 12,1-4 – Luc. 12,49-53

Stelt u zich eens voor. Op een van de warme zomerse dagen bent u aan het fietsen en u krijgt dorst. U stopt en neemt een slok uit de waterfles. Wat blijkt: het water is lauw geworden. U bent geneigd het water uit te spugen. Lauw water is niet aangenaam! Lauw water lest de dorst niet. Het is niet warm, het is niet koud. Het is lauw.

‘Vuur ben ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait!’, zegt Jezus komende zondag in het evangelie. Vuur, welk vuur zoekt Jezus? Hij heeft naast lauwe mensen ook velen gezien met vuur, mensen die ijverden voor de wet van Mozes. Maar het vuur van hun geloof, van hun betogen, bleven steken in eigen belang, in de goede posities in de maatschappij, in de menselijke wijsheid, waardoor Gods wet aan kracht moest inboeten. Welk vuur zoekt Jezus? Het vuur dat brandt in zijn eigen hart. Echte liefde voor God en echte liefde voor de mensen.

Willen wij lauwe mensen zijn, die meelopen met de trend, de mode, alles overnemen wat de ander doet en heeft? Of willen wij werkelijk kleur bekennen, de kleur van de Geest? Kleur bekennen van de Geest betekent: bidden tot diezelfde heilige Geest dat Hij ons leven mag bezielen. Kleur bekennen betekent: kijken naar Jezus’ leven, zijn woorden en daden en zijn weg willen gaan. Kleur bekennen betekent: principes hebben en ernaar leven. –– Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: Goede Herderkerk (zondag 18 augustus, 09:30 uur)
Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Toos van den Broek
– Jeannette van de Laar. – Attie Klein.
Voor Ton van Kempen. – Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Piet Hartwijk. – Patricia Bruines. – Aad en Erwin Duijndam. – Kees van Hoof. – Jan van Hoof.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 18 augustus, 11:00 uur)
Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie.
Voor Nico van Boheemen. – Irma Ballemans. – Jan Ammerlaan. – Annie v.d. Burg-van Veen. – Marian den Hartog-Eikens. – Jan v Rijn. – Theo Groeneweg. – Wilhelmina Lansbergen- v.d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson-van Santen. – Piet van Leeuwen. – Riet Hilgersom- Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort–Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. –  Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Nico v.d. Bosch.


OVERLEDEN: TOOS VAN DEN BROEK

Op donderdag 8 augustus is overleden mevrouw Toos van den Broek, in de leeftijd van 89 jaar. Vroeger wijkverpleegkundige in Monnickendam en omgeving, kwam zij na de dood van haar man hier wonen. Zij was een trouwe bezoeker van de vieringen, eerst in de Menswording, later in de Goede Herder. Toos schreef veel gedichten, onder de naam Karin van Capelle. Een aantal publiceerde ze in een bundel getiteld Niet altijd rozen. De laatste tijd woonde zij in Zorgcentrum Roomburgh te Leiden.

De uitvaartdienst voor Toos van den Broek werd gehouden op woensdag 14 augustus in de H.H. Nicolaas en Antoniuskerk te Monnickendam. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats op de algemene begraafplaats aan de Kloosterdijk te Monnickendam.