Mededelingen & nieuws (week 33)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Woensdag 21 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur.

Zondag 25 augustus is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pater
Thijs Moons O.F.M. conv. voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor juli-augustus (DGH 2019/6-7) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

PAROCHIEKERN SINT JAN

Zaterdag 24 augustus is er om 19:00 uur een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor augustus-september (SJ 2019/8) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 25 augustus is er om 11:00 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met samenzang.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA


MIVA-COLLECTE 2019

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er ter plekke mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Dit jaar vraagt MIVA uw hulp voor meisjes in Kameroen, wier ouders zijn overleden aan de gevolgen van de ziekte aids. In een sober klooster te Bangan, (geen stromend water, geen toilet, soms elektriciteit) vangt Zuster Clementine deze meisjes op. De meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen van hun vaardigheden. Ze krijgen naailes, computerles of leren kappersvaardigheden. Met een auto kan Zuster Clementine bovendien kansarme gezinnen en kinderen bezoeken.

Help Zuster Clementine de zorg te geven die zo hard nodig is. In het weekend van 24-25 augustus wordt een deurcollecte gehouden in de kerken van regio-oost, om geld in te zamelen voor dit belangrijke werk. U kunt ook een donatie overmaken op rekening NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA te ’s-Hertogenbosch. Lees meer