Lezingen & intenties (24-25 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 24-25 augustus, eenentwintigste zondag door het jaar (C): Jes. 66,18-21 – Heb. 12,5-7.11-13 – Luc. 13,22-30

Iemand vraagt aan Jezus: ‘Heer, zijn er weinig die gered worden?’ Dat wordt nogal eens gezien als een vraag naar het hiernamaals, dus als een vraag of er velen in de hemel zullen komen. Maar het gaat hier niet over het hiernamaals, en het gaat ook niet over de hemel.

Dat merk je aan het antwoord van Jezus. Hij heeft het over het Rijk van God, en dat Rijk, dat is niet het hiernamaals of de hemel, dat is niet het leven na de dood, maar dat is het leven nu, dat is de wereld van vandaag. Het is de wereld zoals God die voor ogen heeft: de wereld waar plaats is voor iedereen. –– Pastoor Walter Broeders


INTENTIES


Lokatie: Goede Herderkerk (zondag 25 augustus, 09:30 uur)
Uit dankbaarheid ter gelegenheid van het zestigjarig huwelijk van Jan en Ria Breedeveld.
Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bert van der Geest. – Toos van den Broek. – Attie Klein. – Jeannette van de Laar-van den Heuvel.
Voor overleden familie van Hoof-de Jong. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Pieter Frijns. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Bep en Quirinus Bruines. – Tootje en Gerard Gründemann.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 25 augustus, 11:00 uur)
Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie.
Voor Nico van Boheemen. – Irma Ballemans. – Jan Ammerlaan. – Annie v.d. Burg-van Veen. – Marian den Hartog-Eikens. – Jan v Rijn. – Theo Groeneweg. – Wilhelmina Lansbergen- v.d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson-van Santen. – Piet van Leeuwen. – Riet Hilgersom- Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort–Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. –  Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Nico v.d. Bosch.

Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie.
Voor Cors en Jeanne v.d. Bosch van Haaster. – Ton en Carla v.d. Bosch. – Sjanie Waaijer v.d. Bosch. – Overleden ouders van Boheemen-v.d. Krogt. – Piet van Boheemen. – Theo Groeneweg. – Wilhelmina Lansbergen-v.d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson-van Santen. – Piet van Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques v. Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg- Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Nico v.d. Bosch.