Mededelingen & nieuws (week 34)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Woensdag 28 augustus is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur.

Zondag 1 september is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het jongeren/middenkoor. Er is kinderopvang aanwezig.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor juli-augustus (DGH 2019/6-7) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

PAROCHIEKERN SINT JAN

Zaterdag 31 augustus is er om 19:00 uur een woord- en gebedsviering waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor augustus-september (SJ 2019/8) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 1 september is er om 11:00 uur een eucharistieviering waarin pastoor Van Paassen voorgaat. Met samenzang.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA


GESPREKSGROEP ‘ZIN IN OUDERDOM’

Op woensdag 25 september, 30 oktober en 27 november, van 10.30-12:00 uur, gaan we in Zorgcentrum Emmaus (Bennebroekweg 2, Zoeterwoude-Dorp) in gesprek over ‘Zin in de ouderdom’.

“Je wilt wel oud worden, maar niet oud zijn”, is een veelgehoorde uitspraak. Logisch ook, omdat ‘oud zijn’ niet altijd meevalt. Mensen om je heen vallen weg, er is druk om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en om méé te blijven doen met activiteiten. Maar wat als dat niet meer zo goed wil? Hoe leer je omgaan met het accepteren van onmogelijkheden? De discussie over ouder worden gaat doorgaans over de financiële gevolgen van ouder worden, over de gezondheidszorg en lichamelijke veroudering, maar is dat wel de essentie van ouder worden?

Wij willen in drie ontmoetingen met elkaar van gedachten wisselen over wat de ‘zin’ is van ouder worden. Natuurlijk is zingeving niet voor iedereen gelijk. Daarom komen verschillende thema’s aan de orde die nu eigenlijk in ieders leven voorkomen: onze eindigheid, kwetsbaarheid, menselijke waardigheid, verbondenheid, weerbaarheid en ons welzijn. De betekenis die we aan ons leven geven staat hierbij centraal.

Iedere oudere die zin heeft in een goed gesprek hierover, is van harte welkom! Wel graag aanmelden bij Ria Heemskerk, tel. 088-2091182

Margreet Onderwater, Gea Smit, Greetje Noordman, Ria Heemskerk.


OVERLEDEN: BERT VAN DER GEEST

Op dinsdag 20 augustus overleed de heer Gijsbertus Christianus Johannes van der Geest, in de leeftijd van 100 jaar. Vele jaren woonde hij en zijn gezin aan het Leiderdorpse deel van de Zijldijk. Gezinsleden namen deel aan activiteiten van de Menswordingparochie. In latere tijd woonde hij met zijn vrouw vlak bij winkelcentrum en kerk. Zondag na zondag waren ze trouw aanwezig; aan zijn rustige en blijde uitstraling zou menigeen hem direct herkennen. Ze verhuisden naar de aanleunwoningen van Zorgcenrum Roomburgh. Daar werd op 22 mei j.l. gevierd dat hij in 1919 werd geboren! De laatste maand had hij meer zorg nodig. In alle rust is hij overleden. De uitvaart en begrafenis vonden plaats op zaterdag 24 augustus in Oud Ade. — Thea Dingjan-Zonneveld

Bert van der Geest (rechts), december 2016.


JAARVERSLAG 2018 VAN BISDOM ROTTERDAM VERSCHENEN

Bisschop Van den Hende tijdens de Vormselviering in de Petruskerk, 8 juni 2019

Begin deze week publiceerde het bisdom Rotterdam het jaarverslag over 2018. Het bevat ondermeer een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen per maand, de goedgekeurde jaarrekening en de kerncijfers van het bisdom (aantal parochianen, doopsel, Eerste Communie, huwelijk, uitvaart, kerkgangers, vrijwilligers, parochies, pastorale beroepskrachten).

Bisschop Van den Hende beveelt het verslag van harte ter lezing aan: “Ik ben dankbaar dat daarin eens te meer zichtbaar wordt dat vele geledingen van ons bisdom werk willen maken van het geloof dat ons is toevertrouwd en dat ten diepste verbonden is met de roeping die ieder van ons van de levende Heer mag ontvangen.” Lees meer