Lezingen & intenties (31 aug. – 1 sept.)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 31 augustus – 1 september, twee-en-twintigste zondag door het jaar (C): Sir. 3,17-18.20.28-29 – Heb. 12,18-19.22-24a – Luc. 14,1.7-14

Er gaan grote bedragen om in de voetbal, in de tennis en in het bedrijfsleven. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Daarbij is het moeilijk bescheiden te blijven. Nu staan bescheidenheid en hartelijkheid centraal in het evangelie van a.s. zondag 1 september. Jezus geeft dit weer met de uitnodiging voor een bruiloftsmaal: een verbeelding van het Rijk Gods. Wie daar waarachtig welkom wil zijn, ziet in de maaltijd geen gelegenheid zichzelf belangrijk te maken.

Een terughoudende en bescheiden opstelling is passend en juist. Maar waarom zou je bescheiden zijn? Bescheidenheid geeft ruimte in je leven. Ruimte in het leven om het gedachtegoed van Jezus eigen te maken. Een bescheiden houding vindt waardering bij de gastheer en maakt je tot vriend van God. –– Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: Goede Herderkerk (zondag 1 september, 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. In het bijzonder wordt ons gebed gevraagd voor pastor Michel Jagerman, die onlangs de ziekenzalving heeft ontvangen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Bert van der Geest. – Toos van den Broek. – Attie Klein. – Jeannette van de Laar-van den Heuvel.
  • Voor Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Margree van der Kletersteeg. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Co Boolman. – Trees Nederbiel-van Rosheuvel. – Jan Roeleven. – Ivo Harteveld. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Overleden familie van Rijn. – Josephine van Galen.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 1 september, 11:00 uur)

  • Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Theo Groeneweg (jaargetijde). – Aad en Kees van Dijk. – Wilhelmina Lansbergen-v.d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson-van Santen. – Piet van Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Nico v.d. Bosch.