Mededelingen & nieuws (week 36)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Woensdag 11 september is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel, waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur.

Zondag 15 september is er om 9:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief Nieuwsbrief voor september (DGH 2019/8) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN SINT JAN

Zaterdag 14 september is er om 19:00 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochie koor.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor augustus-september (SJ 2019/8) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 15 september is er om 11:00 uur een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Met samenzang.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA


GELOOFSGESPREK MET WALTER BROEDERS OVER ROEPING

Walter Broeders is part-time rector van Vronesteyn, het opleidingscentrum van het bisdom Rotterdam voor priesters en diakens. Vanochtend werd op NPO2 een interview uitgezonden, waarin hij met Leo Fijen spreekt over roeping. ‘Roeping is geen onderonsje tussen jou en God. Ten diepste word je geroepen uit de gemeenschap. Je wordt eruit genomen, mag gaan studeren en je wordt weer teruggezonden in die gemeenschap,’ aldus Broeders. Bekijk de video (via www.npostart.nl)


MONUMENTENDAG EN KUNSTROUTE ZOETERWOUDE (14-15 SEPTEMBER)

In het weekend van 14-15 september is het Open Monumentendag en wordt ook de Kunstroute Zoeterwoude gehouden. De Goede Herderkerk is geopend op zaterdag en zondag, De Sint-Janskerk alleen op zondag. De H. Laurentiuskerk in Stompwijk is op zaterdag vanaf 10:00 uur geopend in verband met Monumentendag.


STARTDAG PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER (22 SEPTEMBER)

De jaarlijkse parochiedag is dit jaar weer een echte startdag na de zomervakantie! Zondag 22 september gaat pastoor Broeders voor in een eucharistieviering waarbij onze vier koren samen de muzikale ondersteuning verzorgen. Uiteraard is er na afloop in het atrium koffie en thee met de bekende baksels. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan uw bijdrage te leveren! Wilt u vooraf even bij Riet Heemskerk melden als u van plan bent om iets lekkers te bakken?

Na de viering en de koffie volgt een gevarieerd programma met verschillende optredens (o.a. van ons tienerkoor) en presentaties. De MOV-groep zal iets vertellen over de contacten die er zijn met Exodus, de landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden, en hun familieleden.

Ook is er aandacht voor het zogenaamde Laudato Si-jaar. Hierin staat zorg voor de schepping centraal. Omdat de pauselijke encycliek wortelt in het gedachtengoed van Franciscus van Assisi zal Leo Koot, als lid van de Portiunculagroep (Leiden), iets vertellen over de franciscaanse spiritualiteit, Franciscus en Clara en de orde van franciscaanse seculieren, waarvan hij lid is.


OVERLEDEN: ANNEKE VAN ROOIJEN

Op 5 september 2019 is overleden mevrouw Anna Catharina Maria van Rooijen-Slingerland, in de leeftijd van 76 jaar.

De uitvaartdienst voor Anneke van Rooijen wordt gehouden op donderdag 12 september in de Goede Herderkerk. Voorganger in de eucharisieviering is pastoor Walter Broeders. Het dames- en herenkoor verleent medewerking. Aanvang: 10:30 uur. De teraardebestelling vindt aansluitend plaats op de begraafplaats achter de kerk. Daarna is er gelegenheid tot condoleren in het atrium van de kerk.