Lezingen & intenties (14-15 september)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 14-15 september, vier-en-twintigste zondag door het jaar (C): Ex.32,7-11.13-14 –1 Tim. 1,12-17 – Luc. 15,1-32 of 15,1-10

Zes weken na de verbondssluiting in het Oude Testament begint in de eerste lezing van a.s. zondag het volk te twijfelen. De God van bevrijding, die het volk uit Egypte heeft geleid door Mozes, moet wijken voor een soort stier, gouden kalf, met een grote kenmerk van het mannelijke geslacht. Want daar gaat het om. Daar kun je leven mee maken en zo de dood overwinnen. De naam van de stier is: ‘Ik zal het maken’. Het leven is niet meer van God gekregen, maar door stieren van mensen gemaakt.

Deze overtuiging staat haaks op het geloof van Abraham, Isaäk en Jakob, bij wie overgave het sleutelwoord is. Hun God heet niet: ‘Ik zal het maken’, maar ‘Ik zal er zijn’. Ik zal er zijn met jou al de dagen van je leven. Ik laat jou niet los. Zo heeft God zich geopenbaard.Een God, die Abraham opzoekt, een God die Isaäk spaart en een God die Jakob met al zijn zonen verbindt. Een God die juist in Jezus Christus zich ten volle heeft geopenbaard.

Die God ontmoeten wij, iedere zondag weer, in de heilige Eucharistie. Die God verandert ons leven, transformeert ons, om een barhartig mens te zijn in deze wereld. Net zo barmhartig als de barmhartige vader was voor zijn zoon.INTENTIES

Lokatie: Goede Herderkerk (zondag 15 september, 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Anneke van Rooijen-Slingerland. – Fred van der Hoeven. – Bert van der Geest. – Toos van den Broek. – pastor Michel Jagerman.
  • Voor Patricia Bruines. – Aad en Erwin Duijndam. – Paula Sevat-Dries. – Jan Straathof. – Nel en Jan Zandbergen. – Simon Honselaar. – Jeanette van de Laar.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 15 september, 11:00 uur)

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Piet v.d. Arend. – Jaap Warmerdam. – Nico v Boheemen. – Jan Ammerlaan. – Aad van Dijk. – Kees van Dijk. – Wilhelmina Lansbergen-v.d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson- van Santen. – Piet van Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Nico v.d. Bosch.

OVERLEDEN: FRED VAN DER HOEVEN

Op zondag 8 september is overleden de heer F.N.J. van der Hoeven, in de leeftijd van 75 jaar. Hij was parochiaan van De Goede Herder (oorspronkelijk van de Menswording), maar hij wordt op donderdag 12 september vanuit de Petruskerk in Leiden uitgeleide gedaan. De teraardebestelling vind plaats op de algemene begraafplaats in Leiderdorp.