Mededelingen & nieuws (week 37)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Woensdag 18 september is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur.

Zondag 22 september is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van alle koren, want het is startdag voor parochiekern De Goede Herder. Na de dienst is er koffie met baksels (Wilt u iets bakken? Meldt het bij Riet Heemskerk). Daarna volgt een gevarieerd programma met optredens en presentaties, opgeluisterd met een drankje en overheerlijke bitterballen. Lees meer

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief Nieuwsbrief voor september (DGH 2019/8) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN SINT-JAN

Zaterdag 21 september is er om 19:00 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor augustus-september (SJ 2019/8) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zaterdag 21 september is er om 19:00 uur een woord- en gebedsviering, waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor.

Zondag 22 september is er om 11:00 uur een woord- en gebedsviering, waarin Marianne Turk voorgaat. Met samenzang.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA


MEDEDELINGEN PAROCHIE HH. PETRUS EN PAULUS

Er is een nieuwe aflevering uit van Rondom de Kerk: aflevering 15-1. Nu ook beschikbaar als digitale versie (PDF)

Maandag 16 september is er een gespreksavond onder leiding van pastoraal werker Bas van Pampus. Onderwerp ‘Hoe staan we ervoor als Kerk? In Nederland, in Europa in de wereld?’ Plaats: Antoniuspastorie, Boshuizerlaan 11, Leiden. Aanvang: 20:00 uur (tot 21:30 uur).

Maandag 23 september start de Alpha cursus in Leiden. Steeds meer parochies wereldwijd geven deze cursus, ook aan vrijwilligers, nieuwkomers, doopouders, en trouwstellen. Tijdens bijeenkomsten komen alle belangrijke punten van het christelijk geloof aan de orde, met gesprek erna. Plaats: pastorie Petruskerk, Lorentzkade 16a. Aanvang: 18:45 uur (tot 21:30 uur). Opgave en info: Bas van Pampus 06-52246826.


KRUISVERHEFFING (14 SEPTEMBER)

De kerkvader Eusebius van Caesarea verhaalt in een van zijn geschriften dat Helena, de moeder van keizer Constantijn, op bedevaart in Jeruzalem opgravingen liet uitvoeren. Daarbij ontdekte men het graf van Christus en het kruis waaraan hij was gestorven. Op 13 september herdenkt de Kerk de wijding van de H. Grafkerk, die Constantijn op die plek in Jeruzalem liet bouwen. Een dag later, op 14 september, wordt het feest van Kruisverheffing gevierd, waarbij het kruis wordt getoond als teken van verlossing van de mensheid.

Zeker bij een aantal oudere parochianen uit Zoeterwoude-Dorp moet het feest niet onbekend zijn. Tot 1966 was de kloosterkapel van het Kruisherenklooster, tevens parochiekerk, toegewijd aan de Heilige Kruisverheffing (zie foto). In 1967 werd het kloostercomplex aan de Vrouwenweg verkocht en fuseerde de parochie H. Kruisverheffing met de parochie Sint Jan’s Onthoofding. Het beeld van de H. Odilia en de Piëta die nu achterin respectievelijk buiten achter de Sint-Janskerk staan opgesteld, zijn afkomstig uit de H. Kruisverheffingskerk.

LAMBORGHINI VAN PAUS FRANCISCUS GEVEILD

Een Lamborghini Huracan, die paus Franciscus ten geschenke had gekregen van de fabrikant, is onlangs geveild. De bolide, mét pauselijke handtekening (zie foto), bracht EUR 900.000 op. De opbrengst verdeelt Francisus over diverse goede doelen. Lees meer (via www.kro-ncrv.nl)