Lezingen & intenties (21-22 september)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 21-22 september, vijf-en-twintigste zondag door het jaar (C): Amos 8, 4-7 (Ex 3, 1-15) – 1 Tim. 2, 1-8 – Luc. 16, 1-13 (Matth. 25, 1-40)

Stel je voor: je zit in de gevangenis. Een kleine cel, een paar vierkante meter. Je mag nooit naar buiten. Ergens hoog in de muur zit een klein raampje waardoor een beetje licht naar binnen valt. Het is er schemerig of donker, nooit echt licht. Je bent er alleen. Helemaal alleen. Je bent een gevangene en ziet uit naar de dag dat er iemand komt met de sleutel die de deur van je cel voorgoed open doet.

Stel je voor: je durft niet naar buiten. Angst voor de buitenwereld. Je voelt je gevangen in je eigen huis, maar je durft zelf niet naar buiten te gaan.

Voorbeelden uit ons leven. Gevangen en gebonden. Dat kan van alles zijn, dat weten wij. Dan lees ik: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd (Exodus 20:2). Onze God, de Vader van Jezus Christus is een bevrijdende God. Het ervaren van de bevrijdende kracht van genade begint met het geloof in de Bevrijder,  die zich ten volle heeft geopenbaard in Jezus Christus. Hij roept ons op de gevangene te bezoeken (Matt. 25)….aandacht te schenken aan hen die zich gevangen voelen, medewerker te  zijn van Zijn genade. —  Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: Goede Herderkerk (zondag 22 september, 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jo Nijssen-Brasker.
    – Anneke van Rooijen-Slingerland. – Fred van der Hoeven. – Bert van der Geest. – Toos van den Broek. – pastor Michel Jagerman.
  • Voor Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Piet Hartwijk. – Ans Verhagen-Vos. – Riet van Vliet. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Tootje en Gerard Gründemann. – Liena  en Frits Labordus. – Alie Rotteveel. – Nel Bruines-Overmeer. – Siem Heemskerk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Ivo Harteveld. – Jan Roeleven.

Lokatie: H. Laurentiuskerk

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • (Zaterdag 21 september) Voor familie de Jong v.d. Poel. – Wilhelmina Lansbergen- v. d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson- van Santen. – Piet van Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Nico v.d. Bosch.
  • (Zondag 22 september) Voor Aad van Dijk. – Kees van Dijk. – Wilhelmina Lansbergen-v. d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson-van Santen. – Piet van Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot- Beltzer. – Nico v.d. Bosch.

OVERLEDEN: JO NIJSSEN

Op zaterdag 14 september 2019 is overleden mevrouw Johanna Elisabeth Theresia Nijsen-Brasker.

De uitvaartdienst voor Jo Nijssen wordt gehouden op vrijdag 20 september. Voorganger in de woord- en gebedsdienst is diaken Gerard Clavel. Aanvang: 11:00 uur. De teraardebestelling vindt plaats op de begraafplaats aan achter de kerk. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in het atrium van de kerk.