Lezingen & intenties (28-29 september)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 28-29 september, zes-en-twintigste zondag door het jaar (C): Amos 6,1a.4-7 – 1 Tim. 6,11-16 – Luc. 16,19-31

Het is ongelijk verdeeld is in de wereld. De één heeft het goed, een overvloed aan eten en drinken en de ander is letterlijk straatarm, heeft geen dak boven zijn hoofd, geen thuis en geen voedsel. De ene mens heeft vele talenten, de ander minder. Er bestaat een kloof, die wij moeten verminderen.

Onze koning Willem Alexander sprak daarover in zijn toespraak voor de Verenigde Naties in New York, over duurzaamheid, vermindering van de armoede en pleitte voor rechtvaardigheid en vrede

Jezus, onze Koning, spreekt zondag tegen ons! Hij opent ons de ogen voor de misstanden in de wereld, in ons eigen leven. — Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: Goede Herderkerk (zondag 29 september, 09:30 uur)

 • Voor Linnea van der Hulst en Jort van Eijk die zondag door het Heilig Doopsel in onze gemeenschap worden opgenomen.
 • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
 • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan den Hollander.
  – Jo Nijssen-Brasker. – Fred van der Hoeven. – Anneke van Rooyen-Slingerland. – Bert van der Geest.
 • Voor Dick van der Hulst. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Ella van Eijk. – Ivo Harteveld. – Jan Roeleven. – Bep en Quirinus Bruines. – Lina en Frits Labordus. – Attie Klein. – Ria Kagenaar. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Jan Hockx.
  – Lidwien Hockx-van der Vlugt. – Trudy Hockx-van Veen. – Marianne Binnendijk-Hockx.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 29 september, 11:30 uur)

 • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
 • Voor overleden ouders van Boheemen-v.d. Krogt. – Piet v. Boheemen. – Annie v.d. Burg van Veen. – Ans Luiten. – Cornelia Maria Luiten-Groenewegen. – Louis Luiten. – Jeanne Granneman-Zits. – Joyce Granneman. – Wilhelmina Lansbergen-v.d. Loos. – Maria Westgeest-Juffermans. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson-van Santen. – Piet van Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Nico v.d. Bosch.

NIEUWSBRIEF SINT JAN (2019/9)

Vanuit de parochiekern Sint Jan is de nieuwsbrief voor de maand oktober verschenen. U kunt de nieuwsbrief hier lezen in een digitale versie (PDF). Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de blauwe link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern Sint Jan 2019 – nummer 9

In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor:

 • Herinnering actie Kerkbalans 2019
 • Inzegening rouwkamer
 • Open zondag 15 september
 • Allerzielen
 • Veiling met een missie