Mededelingen & nieuws (week 39)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 29 september is er om 13:00 uur een doopviering, waarin Jort van Eijk wordt opgenomen in onze gemeenschap.

Woensdag 2 oktober september is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur.

Zondag 6 oktober is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastor Körvers voorgaat voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor en van de Rijntamboers. Er is kinderopvang aanwezig.

Zondag 13 oktober viert de Anna Martina Stichting haar veertigjarig bestaan. Het fonds, gesticht door de familie Van Rijn, is nauw verbonden aan de Goede Herderkerk en subsidieert met name activiteiten die ten goede komen aan bejaarden. Het jubileum wordt feestelijk gevierd met een Latijnse mis van Perosi. Na de viering is er koffie met gebak.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief Nieuwsbrief voor september (DGH 2019/8) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN SINT-JAN

Zaterdag 5 oktober is er om 19:00 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor oktober (SJ 2019/9) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 6 oktober is er om 11:00 uur een eucharistieviering, waarin
pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (15)

Op zondag 22 september vond in de Goede Herderkerk de parochiestartdag plaats. De lezingen van de eucharistieviering – waarin pastoor Broeders voorging en de zang werd ondersteund door alle koren (zie foto) – stonden in het teken van gevangenschap en bevrijding. Aan het einde van de dienst en ook na afloop was er gelegenheid voor Exodus om zich te presenteren. De Leidse afdeling van deze landelijke organisatie biedt met professionals en vrijwilligers opvang aan (ex-)gedetineerden, en hun familieleden.

In het atrium werd koffie en thee geserveerd en een heel assortiment aan cakes, koeken en andere baksels (zie foto). De aanwezigen werden vervolgens niet alleen op een een drankje en bitterballen getrakteerd maar moesten zich tegelijk concentreren op een bijbelquiz. Van de deelnemers hadden er 22 alle antwoorden goed; uit hen werd Heleen Brouwer door het lot als winnaar aangewezen. Dank aan allen die dit gezellige evenement mogelijk hebben gemaakt!


KERNCOLLECTIE BIJBELS MUSEUM NAAR CATHARIJNECONVENT

De beroemde Tempelbergmaquette van dominee Leendert Schouten (1828-1905) en andere belangrijke stukken van de collectie van het Bijbels Museum aan de Amsterdamse Herengracht gaan volgend jaar voorgoed naar Museum Catharijneconvent in Utrecht. Na de subsidiestop door het Amsterdams Fonds voor de Kunst in 2017 richt het Bijbels Museum zich vanaf 2020 volledig op de succesvolle nieuwe koers om reizende tentoonstellingen rond Bijbelse thema’s te organiseren buiten de klassieke opzet van het museum. Lees meer