Lezingen & intenties (12-13 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 12-13 oktober, acht-en-twintigste zondag door het jaar (C): 2 Kon. 5,14-17 − 2 Tim. 2,8-13 − Luc. 17, 11-19

Melaatsheid. Komende zondag horen wij dat Naäman, een Syriër, en tien melaatsen worden genezen in de Schrift. Slechts één van de tien melaatsen laat zich door dit gebeuren tot in het diepste van zijn wezen raken. Hij wordt niet alleen gereinigd, maar ook gered. Hij komt tot geloof.

Wie zijn de melaatsen van onze tijd? De uitgestotenen, de vluchtelingen, de verdrevenen, de asielzoekers, de verslaafden: mensen die wij ontmoeten en vragen om genezing, die vragen om een menswaardig leven van warmte en geluk, van veiligheid en vrede? — Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: De-Goede-Herderkerk (zondag 13 oktober, 09:30 uur)

  • Voor Adriana Turk die zondag j.l.  door het  Heilig Doopsel in onze gemeenschap is opgenomen.
  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan den Hollander. – Jo Nijssen-Brasker. – Fred van der Hoeven. – Anneke van Rooyen-Slingerland.
  • Voor overleden Familie van Rijn. − Josephine van Galen. − Patricia Bruines. − Ton Choufoer. − Alie Rotteveel. − Dick van der Hulst. − Lies en Adriaan Vreeburg. − Nel Bruines-Overmeer. − Siem Heemskerk. − Lina en Frits Labordus. − Truus de Boer-van Wieringen. − Kees van der Meer. − Petronella Kocken-van Wensveen. − Bep Romijn.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 13 oktober, 11:00 uur)

  • Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Aad van Dijk. − Kees van Dijk. − Maria Westgeest-Juffermans (jaargetijde). − Overleden Ouders Zuidgeest-van Uffelen. − Bertus Rijgersberg. − Jo Janson-van Santen. − Piet van Leeuwen. − Riet Hilgersom-Janssen. − Gerard Olsthoorn. − Siem van Es. − Josina v.d. Voort-Verhagen. − Aad v.d. Burg. − Agaath Hoogeveen-Overdevest. − Niek Vollebregt. − Jacques van Santen. − Paul Ammerlaan. − Nel Verburg-Waaijer. − Lies de Groot-Beltzer. − Nico v.d. Bosch.