Lezingen & intenties (16-17 november)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 16-17 november, drieëndertigste zondag door het jaar (C): Mal. 3,19-20a – 2 Tess. 3,7-12 – Luc. 21,5-19

De bladeren vallen, het stormt, regent en het is koud. En in dit donkere jaargetijde horen we dan ook nog schriftlezingen over dood, ellende en rampen die de wereld bedreigen. Je zou er acuut depressief van worden.

Maar gelukkig hebben de lezingen ook nog een hoopvolle boodschap in zich: ‘Blijf standvastig, laat je niet gek maken of uit het veld slaan. Ga door met de goede zaak van het Rijk Gods, blijf hopen, blijf het goede doen.’

Laat die hoopvolle boodschap ons op de been houden, voordat we bij de pakken neer gaan zitten en het bijltje erbij neergooien. Wellicht is dat ook een belangrijke boodschap voor onze tijd, als we met minder mensen in de kerk zitten en we soms niet meer weten hoe we de goede zaken van ons geloof onder woorden en onder de mensen moeten brengen. Blijf standvastig, blijf hopen en blijf het goede doen. — Marianne Turk, gebedsleiderINTENTIES

Lokatie: De Goede-Herderkerk zondag 17 november 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ad Kluiters.
  • Voor Gré en Kees van der Meer. – Aad en Erwin Duijndam. – Patricia Bruines. – Jan Straathof. – Paula Sevat-Dries. – Simon Honselaar. – Riet van Vliet. – Jeanette van de Laar.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 17 november, 11:00 uur)

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Cors en Jeanne v.d. Bosch van Haaster. – Ton en Carla v.d. Bosch. – Sjanie Waaijer v.d. Bosch. – Bert de Jong. – Lena de Jong-v.d. Geest. – Peter Develing. – Overleden familie Develing-Roest. – Aad van Dijk. – Kees van Dijk. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson- van Santen. – Piet van Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. –  Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot- Beltzer. – Nico v.d. Bosch. – Jaap Verhagen.