Lezingen & intenties (23-24 november)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 16-17 november, Feest van Christus Koning (C): 2 Sam.5,1-3 – Kol. 1,12-20 – Luc. 23,35-43

Jezus is Koning, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En wij mensen worden uitgenodigd om Jezus Christus te volgen en om in het besef van Gods aanwezigheid in deze wereld een waarachtig leven te leiden, ten dienste van God en ten dienste van elkaar. Dat vraagt om een keuze, soms radicaal, dat vraagt om een waarachtige levenshouding op weg naar zijn Koninkrijk.

Zondag vieren wij het feest van dat koninkrijk. Allerlei Rijken zijn in de loop van de geschiedenis verdwenen. Het machtige Romeinse Rijk is ingestort. Het Keizerrijk van Napoleon is ten ondergegaan. Maar het koninkrijk van Christus heeft zich in de kracht van de Heilige Geest over de hele wereld verspreid. Het is nergens op de wereldkaart aan te wijzen, maar toch overal op aarde aanwezig. Zijn koninkrijk begint namelijk in de harten van mensen die in Zijn Geest willen leven.

Die koning Christus mogen wij volgen op de koninklijke weg van liefde, waarheid, gerechtigheid en vrede. Elke dag bidden wij om de komst van dit koninkrijk in het Onze Vader: Uw Rijk kome, Uw koninkrijk kome. — Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: De Goede-Herderkerk zondag 24 november 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ad Kluiters.
  • Voor Aad en Erwin Duijndam. – Sacha Lim. – Paul Snijders. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Dick van der Hulst. – Bep en Quirinus Bruines. – Ivo Hartevelt. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-Van Duinhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Tootje en Gerard Gründemann. – Vader – Moeder en Martin Hendriks.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 24 november, 11:00 uur)

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor overleden ouders Van Boheemen-v.d. Krogt. – Piet van Boheemen. – Jan v Rijn. – Aad van Dijk. – Kees van Dijk. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson-van Santen. – Piet van Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques v. Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Nico v. d. Bosch. – Jaap Verhagen.