Mededelingen & nieuws (week 47)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Vanmiddag (zondag 24 november) is er om 15:00 uur het concert ‘Hemelse klanken’. De toegang is vrij. Lees meer

Woensdag 27 november is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Donderdag 28 november is er om  19:15 uur de eerste van een reeks oecumenisch vespervieringen tijdens de Advent. Lokatie: de Dorpskerk in Leiderdorp. Zie ook hieronder.

Zondag 1 december (Eerste zondag van de Advent) is er om 09:30 uur een eucharistieviering. Met medewerking van het kinderkoor. Pastoor Walter Broeders gaat voor samen met oud-pastoor Bart Versteegen die met ons zijn 40-jarig priesterfeest viert. In verband hiermee is er na afloop een traktatie bij bij de koffie/thee.

  • Adventsproject voor kinderen — Op de vier zondagen van de Advent is er een project voor de kinderen. Onder begeleiding gaan ze samen een adventstafel bij elkaar knutselen. Tijdens het werken aan de tafel wordt er een vervolgverhaal voorgelezen. Zondag 1 december wordt er pas na de viering geknutseld terwijl de ouders aan het napraten zijn bij de koffie.
  • ’s Middags is er om 15:00 uur een concert van kamerorkest ‘Die Bachfreunde’, onder leiding van Nigel Hutson. Zie hieronder.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN SINT-JAN

Zaterdag 30 november is om 19:00 uur een eucharistieviering (familieviering), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor.

De nieuwsbrief voor de maand december is verschenen. U kunt de nieuwsbrief hier lezen in een digitale versie (PDF). Wij wensen u veel leesplezier! Klik op de blauwe link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern Sint Jan – nummer 11 (december)

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

  • Website ‘Kerk van Zoeterwoude’ opgeheven
  • Kerstmis, Kerstvieringen en Kindje wiegen
  • Bij de Advent horen adventskaarsen
  • Oudjaarsviering en oliebollen
  • 14 december Shantykoor ‘De weide poort’
  • Vormsel en Eerste communie

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 1 december is er om 11:00 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.


VESPERVIERINGEN IN DE ADVENTSTIJD

De Advent is een periode van verwachting en bezinning. Het bereidt voor op Kerstmis, waarin het wonder van de geboorte van Jezus wordt gevierd. God wil onder ons wonen, kwetsbaar als een mensenkind. Een geboorte van licht, vrede en hoop in een wereld vol duisternis, oorlog en wanhoop.

Parochiekern De Goede Herder organiseert in samenwerking met de Protestantse Gemeente van Leiderdorp vier vesperdiensten met als thema ‘Engelen: Gidsen onderweg naar Kerstmis’. Wij verdiepen ons dit jaar in het bijbelboek Tobit. Het vertelt ons het verhaal van de blind geworden Tobit, zijn vrouw Anna en hun zoon Tobias. En in deze verhalen is een bijzondere rol weggelegd voor de engel Rafaël.

De vesperdiensten hebben een sobere liturgie: licht, muziek, gebeden, stilte en samen zingen. In een half uur tot rust komen in de hectiek van de drukke decembermaand.

Wanneer en waar: op 28 november in de Dorpskerk, Leiderdorp; op 5 en 12 december in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk; op 19 december in de Dorpskerk, Leiderdorp. Tijd: 19:15-19:45 uur


CONCERT VAN ‘DIE BACHFREUNDE’ (1 DECEMBER)

Op zondagmiddag 1 december geeft kamerorkest ‘Die Bachfreunde’ o.l.v. Nigel Hutson samen met sopraan Corine Overgaauw in de Goede-Herderkerk een concert met barokmuziek. Zo worden aria’s van J.S. Bach en G.F. Händel en een hoboconcert van Albinoni uitgevoerd. Aanvang: 15:00 uur (kerk open 14:30 uur).

Tegelijkertijd wordt in het atrium een expositie gehouden van beeldend kunstenaars uit de regio. De toegang is gratis (een gift na afloop ter bestrijding van de kosten is welkom). Na het concert is er in het atrium gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten met de kunstenaars en de musici.