Lezingen & intenties (30 november – 1 december)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 30 november – 1 december, Eerste zondag van de Advent (A): Jes. 2,1-5 – Rom. 13,11-14 – Mt. 24,37-44

Aanstaande zondag is de eerste zondag van de Advent, een nieuw liturgisch jaar! Jezus raadt ons aan waakzaam te zijn, waakzaam voor onze eigen  werkelijkheid en voor de werkelijkheid om ons heen. We moeten dus meer doen dan binnen onze eigen lijntjes kleuren. De lijntjes van bezit, plezier, succes. Maar ook aandacht hebben voor de lijntjes van eenzaamheid, armoede, ziekte, ellende, tekort van alles en nog wat.

Weest waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt’, zegt Jezus. En die Heer is God zelf, die ons voortdurend oproept te kiezen tussen licht en donker. Het licht van de liefde en vrede, aandacht voor elkaar en niet kiezen voor de duisternis van egoïsme en eigenbelang.

De Advent is een tijd van voorbereiding op de komst van Jezus op aarde, maar ook zijn wederkomst. Roeibotentijd!  Wat doe je in een roeiboot: je roeit naar voren, maar kijkt naar achteren. We leven naar de toekomst toe, naar de dag dat God komt, en mogen zijn menswording niet vergeten. — Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: De Goede-Herderkerk zondag 1 december 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ad Kluiters.
  • Voor overleden ouders: Willem Maarten en Lidwien Kocken. – Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Jan de Vette. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Co Boolman. – Lina en Frits Labordus. – Ad Kluiters. – Rita Pieterse-Zwetsloot. – Trees Nederbiel-van Rosheuvel. – Margree van de Kletersteeg.
  • Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een twaalf-en-een-half-jarig huwelijksjubileum
  • Uit dankbaarheid bij gelegenheid van het veertigjarig priesterfeest van oud-pastoor Bart Versteegen

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 1 december, 11:00 uur)

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Piet v.d. Arend. – Jaap Warmerdam. – Aad van Dijk. – Kees van Dijk. – Bertus Rijgersberg. – Jo Janson-van Santen. – Piet van Leeuwen. – Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. –  Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. –  Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Nico v. d. Bosch. – Jaap Verhagen.