Bijzondere adventsvieringen in regio oost (14.12)

NU DAAGT HET IN HET OOSTEN: LEZINGEN EN LIEDEREN OP WEG NAAR KERSTMIS IN DE GOEDE-HERDERKERK

Op zaterdagmiddag 14 december is er in de Goede Herderkerk te Zoeterwoude-Rijndijk een viering van lezingen en liederen op weg naar Kerstmis, geïnspireerd op de Anglicaanse traditie. Terwijl de bladeren vallen, de duisternis steeds vroeger invalt en het almaar kouder wordt, kunnen belangstellenden zich warmen aan zang en een boodschap van licht. Nu daagt het in het oosten …

De lezingen vertellen het verhaal van Jezus’ geboorte, maar beginnen al in het Oude Testament. Ze worden afgewisseld met Nederlandse en Engelse liederen (carols), nu eens vierstemmig gezongen door het koor, dan weer in samenzang met de aanwezigen. Net als vorig jaar wordt de zang uitgevoerd door het parochiekoor van De Goede Herder, versterkt met een groot aantal projectzangers uit de regio. De repetities (zie foto) en uitvoering zijn in handen van dirigente Ans Bulles, met begeleiding op het orgel door António Pedrosa.

U bent van harte welkom op 14 december. Aanvang: 15:30 uur (kerk open: 15:00 uur). De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte voor het Exodushuis Leiden; in het atrium is gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een drankje.


ZEEMANSLIEDEREN IN DE SINT-JANSKERK

Op zaterdag 14 december is er in de Sint-Janskerk een eucharistieviering met als thema: ‘Vol verwachting uitzien’. Pastoor Walter Broeders gaat voor. Met muzikale medewerking van het shantykoor ‘De Weidepoort’ uit Zoeterwoude. Aanvang: 19:00 uur

Waarom zingt het shantykoor op een zaterdagavond zeemansliederen in de kerk? Wel, de kerk wordt vaak vergeleken met een schip, en dan hoop je toch dat er een goede stuurman aan het roer staat. In deze bijzondere adventsviering gaan wij op zoek naar een mogelijk antwoord op de vraag of wij God een goede stuurman vinden voor Zijn kerk en voor onszelf.

Dat wij vol verwachting mogen uitzien naar … Net als de zeelieden die lange tijd van huis waren en vol verwachting uitkeken. Dat God hun stuurman was op weg naar…