Mededelingen & nieuws (week 48)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Vanmiddag (zondag 1 december) is er om 15:00 uur een concert van ‘Die Bachfreunde’, onder leiding van onze organist Nigel Hutson. De toegang is gratis. Lees meer

Woensdag 4 december is er om 10:00 uur een viering van woord en gebed in de Mariakapel.

 • Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur)
 • Vanuit Leiderdorp vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur

Donderdag 5 december wordt de tweede oecumunische vesperviering gehouden in de Goede-Herderkerk. Aanvang 19:15 uur. Lees meer

Zondag 8 december is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Op zaterdagmiddag 14 december is er een viering van lezingen en liederen op weg naar Kerstmis, geïnspireerd op de Anglicaanse traditie. Net als vorig jaar wordt de zang uitgevoerd door het dames- en herenkoor, versterkt met een groot aantal projectzangers uit de regio. U bent van harte welkom. Aanvang: 15:30 uur. Lees meer

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN SINT-JAN

Zaterdag 7 december is er om 19:00 uur een eucharistieviering waarin pater Christ van de Eijnden S.C.J. voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor de maand december (SJ 2019/11) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 8 december is er om 11:00 uur een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.


NIEUWSBRIEF BISDOM ROTTERDAM

Van het bisdom Rotterdam ontvingen wij de nieuwsbrief van 29 november 2019. Lees hierin meer over:

 • Slot van het jaar van de Roepingen
 • ‘BAR’ presenteert onderzoek ‘digitaal collecteren’
 • Nieuwe download voor parochies: Thermometer actie Kerkbalans
 • Diakenwijding en ‘Christoffelmis’ voor overleden plebaan Chris Bergs
 • Bisschop en vrijwilligers zomerkampen bijeen op Werelddag van de Armen
 • Diocesane agenda voor de komende weken

ARMOEDEONDERZOEK GEPUBLICEERD

Wist u:

 • dat ruim tachtig procent van de diaconieën en caritasinstellingen in Nederland actief betrokken is bij armoedebestrijding?
 • dat de diaconieën en caritasinstellingen in Nederland in 2018 € 40.724.022 uitgegeven hebben voor dit doel, vier miljoen meer dan in 2015?
 • dat ruim 25.000 vrijwilligers 1,3 miljoen uur aan individuele hulp verleenden, omgerekend de inzet van 716 fulltime beroepskrachten?
 • dat hulp vooral gegeven wordt om te voorzien in de eerste levensbehoeften: broodnood, levensmiddelen, kleding en vervangen witgoed?
 • dat onder de hulpvragers voor het eerst de asielzoekers en vluchtelingen op plaats 1 staan, gevolgd door alleenstaande ouders met kinderen en mensen zonder betaald werk?

Deze gegevens en nog veel meer informatie staan in Armoede in 2019. Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland. Op vrijdag 8 november jl. overhandigden mgr. Gerard de Korte en scriba René de Reuver in de Pauluskerk te Rotterdam het eerste exemplaar van dit onderzoeksverslag aan Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Naast het eigenlijke onderzoeksverslag is ook de publieksbrochure Arm. En wat doet de kerk? (pdf) verschenen. Deze kennisbundel bevat:

 • de voornaamste resultaten van het onderzoek in de vorm van grafieken rond zes thema’s;
 • portretten van zes lokale projecten, die deze thema’s meer inhoud geven;
 • vier artikelen over initiatieven die met kerkelijke armoedebestrijding raakvlakken hebben (migrantenkerken, inloophuizen, pioniersplekken en SchuldHulpMaatje);
 • de meest recente cijfers over armoede en rijkdom in Nederland.

WAT BETEKENT ADVENT?

Bekijk het YouTube-filmpje dat Bintang Vander Donckt, student Media en Entertainment Business, maakte voor www.kerknet.be en je bent binnen twee minuten bijgepraat.