Lezingen & intenties (14-15 december)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 14-15 december, Derde zondag van de Advent (A): Jes. 35,1-6a.10 – Jak. 5,7-10 – Mat. 11,2-11

De derde kaars op de adventskrans mag aangestoken worden dit weekend. Zondag Gaudete, is het zelfs. “Verheugt u, de Heer is nabij”, zeggen de oude Latijnse teksten. Dorre vlakten barsten in bloemen uit, blinden kunnen zien, doven horen wat er gezegd wordt en verlamden dansen in het rond. Waar zulke dingen gebeuren, daar is Gods rijk op handen, daar mag iedereen van vreugde vervuld zijn. Bloemen opbloeiend uit dorre grond herinneren ons aan wat Jesaja zag: de woestijn zal zich verheugen, de steppe zal bloeien.

De leerlingen van Jezus ervaren dat er met Jezus ook iets nieuws begint. Hij is iemand die zich inzet voor de armen en misdeelden. Iemand die vrede en recht brengt. Iemand die Gods droom over de mens tot voltooiing brengt.

Ook wij mogen bedenken dat er iets nieuws begint, en dat ook wij worden opgeroepen om mee te werken aan het brengen van vrede en gerechtigheid en het iets mooier maken van onze wereld. Laten we daarom bidden om kracht in knikkende knieën, en om moed voor allen die de moed verloren hebben. Laten we niet bang zijn; God komt om ons te redden. — Marianne TurkINTENTIES

Lokatie: De Goede-Herderkerk zondag 15 december 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ida Bos-Kooter. – Nettie Smeets-Uleman.
  • Voor Aad en Erwin Duijndam. – Patricia Bruines. – Jan Straathof. – Lina en Frits Labordus. – Paula Sevat-Dries. – Simon Honselaar. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Ad Kluiters.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 15 december, 11:00 uur)

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Bertus Rijgersberg (jaargetijde). – Jo Janson-van Santen (jaargetijde). – Piet van Leeuwen. –  Riet Hilgersom-Janssen. – Gerard Olsthoorn. – Siem van Es. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Nico v. d. Bosch. – Jaap Verhagen. – en bij gelegenheid van een 90e verjaardag.