Lezingen & intenties (28-29 december)

SCHRIFTLEZINGEN

Feest van de Heilige Familie: 1 Sam. 1,20-22.24-28 – Kol. 3,12-25 – Mat. 2,13-15.19-23


INTENTIES

Lokatie: De Goede-Herderkerk zondag 29 december 09:30 uur)

 • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
 • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Aad Beereboom.
  – Ida Bos-Kooter. – Nettie Smeets-Uleman.
 • Voor Ton van Kempen. – Sacha Lim. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Vader, moeder en Martien  Hendriks. – Bep en Quirinus  Bruines. – Attie Klein. – Tootje en Gerard Gründemann.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 22 december, 11:00 uur)

 • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
 • Voor Aad van Dijk. – Kees van Dijk. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Verdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot- Beltzer. – Nico v. d. Bosch. – Jaap Verhagen. – Lau van Santen.

NIEUWSBRIEF SINT JAN (2020/1)

Vanuit de parochiekern Sint Jan is de nieuwsbrief voor de maand januari verschenen. U kunt de nieuwsbrief hier lezen in een digitale versie (PDF). Wij wensen u veel leesplezier!

Klik op de blauwe link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern Sint Jan 2020 – nummer 1

In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor:

 • Orgelconcert (30 januari)
 • Vieringen in januari 2020
 • Invulling vacatures beheercommissie
 • Actie Kerkbalans
 • Nieuws van de Kinderkerk
 • Knielbanken