Lezingen & intenties (11-12 januari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 11-12 januari 2020 (Doop van de Heer): Jes. 55,1-11 – 1 Joh. 5,1-9 – Mat. 3,13-17

Zondag vieren wij de Doop van de Heer. Jezus’ doop was een keerpunt in Zijn leven. Hiervoor leefde Hij verborgen als timmermanszoon in Nazareth. Na Zijn doop begon Hij heel openlijk rond te trekken om het Koninkrijk Gods te verkondigen. Er moet daar iets belangrijks gebeurd zijn op dat cruciale moment dat voor Jezus een keerpunt betekende. Toen ontdekte Hij wie Hij eigenlijk was, en wat Hij te doen had. Toen werd Jezus bewust van Zijn eigen roeping. Hij de Zoon van de allerhoogste, de Zoon van de levende God!

Vragen wij ons soms niet af: Maar, wie ben ik eigenlijk? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Waar ga ik naar toe? Wat is de zin en bestemming van mijn leven, mijn opdracht? Als wij ons die vragen stellen, worden we uitgenodigd naar Jezus te kijken en naar wat Hem overkwam bij Zijn doop. Wie zijn wij: lijken wij op Achaz of Jozef? Willen wij hulp van de levende God, of bouwen wij op eigen krachten? — Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: De Goede-Herderkerk (zondag 12 januari, 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Ida Bos-Kooter. – Nettie Smeets-Uleman.
  • Voor Kees van Hoof. – Truus de Boer-van Wieringen. – Bep Romijn. – Ans Arts-Meeuwissen. – Josephine van Galen. – Overleden familie van Rijn. .

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 12 januari, 11:00 uur)

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Arnold van Swieten. – Kees en Aad van Dijk. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Nico v. d. Bosch. – Jaap Verhagen. – Lau van Santen.