Mededelingen & nieuws (week 2)

Het kerkgebouw is de plek waar we als gemeenschap op zondag en op belangrijke momenten in ons leven vieren. Denk bijvoorbeeld aan het sacrament van het huwelijk, de doop van een kind of een uitvaart. De apostel Petrus spreekt over de gelovige gemeenschap als levende stenen die de verbinding met elkaar aangaan en die zich ‘voegen’ in de bouw van de geestelijke tempel (cf 1 Petrus 2, 4-5).

Wij, als parochianen, zijn die levende stenen. De kerk is de plek waar we het evangelie ontvangen om het in praktijk te brengen in ons leven, of dat nu groots is of klein. Zo bouwen we samen, als netwerk van liefde, aan een beschaving van liefde. Door uw bijdrage aan de actie Kerkbalans, draagt u bij aan een betere balans in onze samenleving. Onderhoud van het kerkgebouw, en ook het pastoraal team, missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans.

De actie Kerkbalans gaat op 18 januari 2020 van start. Uw gift is meer dan welkom. Onderhoud van het kerkgebouw, en ook het pastoraal team, missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Geeft u om de kerk? Doe dan mee met de actie Kerkbalans. Handig is de automatische bijdrage per kwartaal of maand. Dat kunt u eenvoudig regelen met uw eigen internetbankieren. Door uw gift kunnen we samen van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Elke bijdrage is welkom, groot of klein, ieder naar eigen vermogen.


MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Woensdag 15 januari is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

  • Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur)
  • Vanuit Leiderdorp vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur

Zondag 19 januari is er om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Voorganger is  Pastoor Broeders

De enveloppen van de Actie Kerkbalans zullen rond 27 januari bij de parochianen van De Goede Herder worden bezorgd en een week later weer worden opgehaald. In verband daarmee zoeken we voor Leiderdorp nog enkele lopers. Het gaat om wijken van 15-20 adressen ten westen en ten oosten van de Engelendaal. U kunt zich aanmelden bij Carla van Jaarsveld (email: carlavanjaarsveld@ziggo.nl). Bij voorbaat dank!

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN SINT JAN

Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
Zaterdag 18 januari is er om 19:00 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Tevens familieviering.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor de maand januari (SJ 2020/1) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 19 januari is er om 11:00 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.


DOOP DES HEREN

Met het feest van de Doop des Heren wordt in de Romeinse ritus van de Katholieke Kerk de kersttijd afgesloten. Het herinnert aan het evangelieverhaal waarin Jezus zich door Johannes de Doper liet dopen en Hij door God gezalfd werd met de Heilige Geest. Lees meer (via kro-ncrv.nl/katholiek)