Lezingen & intenties (25-26 januari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 25-26 januari 2020, derde zondag door het jaar (A): Jes. 8,23b-9,3 – 1 Kor. 1,10-13.17 – Mat. 4,12-23 of 12-17

Zondag 26 januari, de derde zondag van het jaar, heef Paus Franciscus uitgeroepen tot de zondag van het Woord. Hij roept alle gelovigen op extra aandacht te schenken voor het Woord van God. Het Tweede Vaticaanse Concilie  beschouwt het Woord van God als een schatkamer, die we als gelovige mensen telkens mogen openen, opdat we door het Woord van God worden geraakt en aangesproken, zodanig dat dit Woord ons gelovig leven blijft voeden, waar het gaat om ons  gebed en om ontvankelijk te zijn voor de roepstem van de Heer.

We staan aan het begin van de weg van Jezus, en de prediking van de nabijheid van Gods Koninkrijk is net begonnen. Hij roept leerlingen om Hem te volgen. De weg van Jezus is geen weg die over de leerlingen wordt uitgestort, maar een uitnodiging om vanuit je eigen innerlijk te vertrekken.  Hij wil eerst de mensen raken en bekeren en met deze mensen wil Hij de weg van het Koninkrijk gaan.

Door het Woord van de Heer mogen wij ons aan Hem spiegelen en door het sacrament van de Eucharistie worden wij door Jezus gevoed. Gevoed om Hem te volgen. –– Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: De-Goede-Herderkerk (zondag 26 januari, 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden:  Jan Gordijn. – Aad Beereboom. – Ida Bos-Kooter. – Nettie Smeets-Uleman.
  • Voor Charles Borremans. – Sacha Lim. – Tootje en Gerard Gründemann. – Bep en Quirinus Bruines. – Ad Kluiters. – Attie Klein. – Dick van der Hulst. – Ivo Hartevelt. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 26 januari, 11:00 uur)

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Jan v.d. Krogt. – Cor van Oosten. – Leen en Josien Olsthoorn-Lourens. – Arie, Marie, Kees en To Olsthoorn. – Cors v.d. Bosch. – Jeanne v.d. Bosch-van Haaster. – Ton en Carla v.d. Bosch. – Sjanie Waaijer-v.d. Bosch. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Kees van Dijk. – Aad van Dijk. – Aad v.d. Burg. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Jaap Verhagen. – Lau van Santen.