Lezingen & intenties (8-9 februari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 8-9 februari 2020, Vijfde zondag door het jaar (A): Jes. 58,7-10 — 1 Kor. 2,1-5 — Mat. 5,13-16

Er is altijd een grote spanning in ons geloofsleven tussen de mens die wij zijn, en de mens die we door God geacht worden te zijn. We zijn kinderen van God – in de bijbel wordt dat keer op keer bevestigd – maar we worden door God ook steeds uitgedaagd om meer te doen dan het gewone.

De Bergrede van Jezus, waarvan wij dit weekend in de evangelielezing een stukje horen, is zo’n oproep. Je bent niet zomaar mens, je bent een prachtmens, je bent het Licht van de wereld, het zout van de aarde! En het is onze roeping om dat dan ook te laten zien. Niet als een last, maar als een genoegen om uit te dragen.

Laten we daaraan denken als wij weer even vergeten Licht en Zout te zijn en onszelf en onze goede daden verstoppen. Of misschien nog wel erger: vergeten om die goede daden ook daadwerkelijk te laten zien. Laten we, met de woorden van Jesaja, brood delen met de hongerige, de dakloze in huis opnemen, de naakte kleden en ons niet afkeren van onze medemens. Want dan zal ons Licht stralen als de dageraad en wanneer wij dan tot God bidden zal Hij ons verhoren en bij ons zijn. –– Marianne TurkINTENTIES

Lokatie: De-Goede-Herderkerk (zondag 9 februari, 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden:  Rie van der  Meer-Montanus. – Ria Tacx-van Kampen. – Jan Gordijn. – Aad Beereboom.
  • Voor Kees van Hoof. – Truus de Boer-van Wieringen. – Anneke van Rooijen-Slingerland. – Frits en Lina Labordus. – Alie Rotteveel. – Nel Bruines-Overmeer. – Lies en Adriaan-Vreeburg. – Nettie en Vincent Smeets. – Bep Romijn. – Ans Arts-Meeuwissen.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 9 februari, 11:00 uur)

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Kees van Dijk. – Aad van Dijk. – Aad v.d. Burg. –  Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. –  Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. –  Lies de Groot-Beltzer. – Jaap Verhagen. – Lau van Santen. – Johan van Vliet.