Lezingen & intenties (15-16 februari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 15-16 februari 2020, Zesde zondag door het jaar (A): Sir. 15,15-20 – 1 Kor. 2,6-10 – Mat. 5,17-37 of 20-22a.27-28.33-34a.37

Wie Jezus kent, weet dat het hem gaat om de innerlijke beleving. Jezus’ houding tegenover wetten, voorschriften, gezag en vrijheid werd sterk gekenmerkt door de nadruk op de waarde van de innerlijkheid,  de overtuiging.
Uiterlijkheden vindt hij minder van belang: ‘Gij laat het gebod van de Heer varen en houdt u vast aan de overlevering van mensen… (Marc. 7)

Jezus waarschuwt tegen schijnheiligheid en tegen een overdreven wettelijkheid. Wetten zijn in een samenleving wel nodig om het welzijn van mensen te waarborgen. Zijn de wetten zonder innerlijke beleving en innerlijke betrokkenheid, m.a.w. afgepast en afgemeten, dan kom je er niet. Het gaat om een totale beleving; het gaat om de gerechtigheid en die dient ten volle waargemaakt te worden.

Dat begint met de binding met Christus en zo de verbinding met mensen. In de eucharistie binden wij ons aan Christus en zendt Hij ons om de verbinding te maken met onze medemensen. Viert U de eucharistie zondag met ons mee?INTENTIES

Lokatie: De-Goede-Herderkerk (zondag 16 februari, 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden:  Rie van der  Meer-Montanus. – Ria Tacx-van Kampen. – Jan Gordijn. – Aad Beereboom.
  • Voor Josephine van Galen. – Aad en Erwin Duijndam. – Overleden fam. Duijndam-Raaphorst. – Riet van Vliet. – Nel en Jan Zandbergen. – Jan Straathof. – Dick van der Hulst. – Simon Honselaar. – Siem Heemskerk. – Jo Nijssen-Brasker. – Paula Sevat-Dries.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 16 februari, 11:00 uur)

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Jan van Rijn. – Aad v.d. Burg. –  Agaath Hoogeveen-Overdevest. – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. –  Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. –  Lies de Groot-Beltzer. – Jaap Verhagen. – Lau van Santen. –  Johan van Vliet. – Adriana Kerkvliet.