Lezingen & intenties (29 februari – 1 maart)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 29 februari – 1 maart 2020, Eerste zondag van de Veertigdagentijd (A): Gen. 2,7-9; 3,1-7 – Rom. 5,12-19 of 12,17-19 – Mat. 4,1-11

Het thema van de Veertigdagentijd is ‘van woestijn naar tuin’. De kinderen van de kinderwoorddienst en de  werkgroep liturgisch bloemschikken zullen hun aandacht hierop richten. De woestijn in de bloemversiering geeft ons te denken: we betreden als het ware in geestelijke zin de woestijn. Dat is voor een christen geen angstige gedachte of een zware periode: we gaan immers in de voetstappen van Jezus zelf die na zijn doop de woestijn in trok om God beter te leren kennen en de kracht van zijn roeping nog beter te verstaan, door middel van gebed, vasten en het geven van wat je hebt en bent!

Jezus wordt in het evangelie van a.s. zondag door de duivel, een tegenstem, verleid om af te zien van zijn zending, om ontrouw te worden aan zijn roeping en aan zijn God. Veertig dagen en nachten had Jezus nodig om de verleidingen te kunnen doorstaan.

Ook wij kennen verleidingen in ons leven, die ons afbrengen wie God werkelijk voor ons is en mag zijn. Ook wij krijgen veertig dagen en veertig nachten om ons dichter bij God te brengen. ––  Pastoor Walter Broeders


  • Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)

INTENTIES

Lokatie: De-Goede-Herderkerk (zondag 1 maart, 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden:  Arie Wassenburg. – Rie van der Meer-Montanus. – Ria Tacx-van Kampen. – Jan Gordijn. – Aad Beereboom.
  • Alie Rotteveel. – Nel Bruines-Overmeer. – Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Ton van Kempen. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Trees Nederbiel-van Rosheuvel. – Margree van de Kletersteeg. – Ida Bos-Kooter. – Co Boolman. – Nettie en Vincent Smeets. – Lina en Frits Labordus. – Siem Heemskerk.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 1 maart, 11:00 uur)

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Piet v.d. Arend. – Jaap Warmendam. – Annie v.d. Burg-van Veen. – Familie de Jong-v.d. Poel. – Agaath Hoogeveen-Overdevest. – (jaargetijde). – Niek Vollebregt. – Jacques van Santen. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot- Beltzer. – Jaap Verhagen. – Lau van Santen. – Johan van Vliet. – Jeanne Kerkvliet-van Eijk.