Mededelingen & nieuws (week 9)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Woensdag 4 maart is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

 • Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur)
 • Vanuit Leiderdorp vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur

Donderdag 5 maart is er om 19:15 uur de tweede van zes oecumenische vespervieringen in de Veertigdagentijd. Thema van deze reeks: ‘Dat ik aarde zou bewonen. Lokatie: Goede-Herderkerk.

Zondag 8 maart (Tweede zondag van de veertigdagentijd) is er om 09:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het kinderkoor.


Er is weer een Goede-Herder-nieuwsbrief verschenen: nummer 3 van 2020

U kunt de nieuwsbrief hier lezen, maar deze ook altijd van achter uit de kerk meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke buurvrouw, parochianen die geen internet hebben of om bijvoorbeeld aan uw prikbord te hangen. Wij wensen u veel leesplezier! In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor:

 • Sam’s Kledingactie 2020 voor hulp aan Ethiopië (14 maart)
 • Exodus
 • Vastenactie: t.b.v. betere hygiëne in medisch centrum Saint Gabriel (Guinee, West-Afrika) en CliniClowns
 • Bisdom Rotterdam verwelkomt relieken van de heilige Bernadette

Artikelen voor in de volgende nieuwsbrief kunt u insturen via het bekende mailadres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com
De deadline voor artikelen is vrijdag 20 maart 2019
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 27 maart 2020.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN SINT JAN

Zaterdag 7 maart is er om 19:00 uur een eucharistieviering waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor.

Voor meer informatie raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.


MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 8 februari is er om 11:00 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (3)

Afgelopen zondag is in de Laurentiuskerk de carnavalsviering gehouden. Het was een prachtige dienst met medewerking van het Oud-Prinsen Koor. Pastoor Broeders ging voor in de eucharistieviering. Tijdens de overweging werden we eraan herinnerd dat we de rollen om moesten draaien (het thema van de carnavalsviering dit jaar) en kwaad met goed beantwoorden. De viering was meer dan goed bezocht, met als bijzondere gasten de prins, met page en Raad van Elf; de Jeugdprins met page en jeugdraad, Ook de burgemeester van Leidschendam-Voorburg was aanwezig.

Na twee dagen vol leut en jolijt volgde Aswoensdag met ’s avonds de viering waarin askruisjes werden uitgedeeld als begin van de Veertigdagentijd. Nu mogen we ons weer een poosje bezinnen op wat echt van waarde is en ons voorbereiden op de Goede Week en het Paasfeest. —- Marianne Turk  (foto’s Carmen Olijhoek)

NIEUWSBRIEF BISDOM ROTTERDAM

Van het bisdom Rotterdam ontvingen wij de nieuwsbrief van 26 februari 2020. Lees hierin onder meer over:

 • Activiteiten in het Jaar van het Woord van God
 • 40-dagencampagne: Werken aan je toekomst
 • Ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen
 • Grootste parochie in het bisdom Rotterdam viert jubileum en restauratie
 • Bisschop benoemt een tweede vicaris-generaal voor het bisdom Rotterdam

Op vrijdag 28 februari vroegen de Nederlandse bisschoppen de gelovigen te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van een coronavirus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld, laten de bisschoppen weten dat met ingang van 1 maart tijdens vieringen de communie alleen door de celebrant zal worden uitgereikt en kerkgangers elkaar bij de vredeswens niet de hand geven. Evenmin wordt er gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk. Lees meer