Lezingen & intenties (7-8 maart)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 7-8 maart 2020, Tweede zondag van de Veertigdagentijd (A): Gen. 12,1-4a – 2 Tim. 1,8b-10 – Mat. 17,1-9

Op onze weg door de woestijn naar de tuin van Pasen zagen wij met Aswoensdag dat deze tijd een tijd is van meer toeleg op het gebed en dat door te vasten, je iets te ontzeggen je een betere relatie kunt hebben met je Schepper en met je naaste. Het geven van materiële hulp is daar een vorm van! Onderweg naar Pasen komen wij allerlei verleidingen tegen van macht, zekerheid en overvloed. Maar Jezus gaat daar niet op in: ‘Niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord dat komt uit de mond van God’.

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd gaan drie uitverkorenen met Jezus de berg op en zien reeds de verheerlijking van de Heer.  Jezus wil zijn leerlingen bemoedigen. Even verblijven zij op hemelse hoogte. Bemoediging is nodig om de weg naar Jeruzalem te kunnen gaan, waar verraad op hem wacht en tenslotte de dood. Maar tegelijkertijd ook bevestiging dat het kwade, de dood niet het laatste woord heeft, dat God het laatste woord heeft en niemand anders, en toekomst geeft in heerlijkheid.

Ook wij worden bemoedigd op onze weg naar Pasen. Konden ook wij maar drie tenten bouwen, maar we moeten door…INTENTIES

Lokatie: Sint-Janskerk (zaterdag 7 maart, 19:00 uur)

  • Voor overleden ouders Den Blanken-van den Bosch. – Ton Kocken. – Jan Roeleven. – Overleden familie Roeleven-den Hollander en Brussel. – Huib Versteegen. – Riet Versteegen-Berg. – Jan Versteegen (jaargetijde). – Arie de Jong. – Annie de Jong-van Leeuwen. – Jan van der Salm, Corrie van der Salm-Versteegen en hun zoon Wim.

Lokatie: De-Goede-Herderkerk (zondag 8 maart, 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden:  Arie Wassenburg. – Rie van der Meer-Montanus. – Ria Tacx-van Kampen. – Jan Gordijn.
  • Voor Philomena Nurse. – Kees van Hoof. – Truus de Boer-van Wieringen. – Anneke van Rooijen-Slingerland. – Bep Romijn. – Ans Arts-Meeuwissen.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 1 maart, 11:00 uur)

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Josina v.d. Voort-Verhagen. – Kees van Dijk. – Aad van Dijk. – Niek Vollebregt (jaargetijde). – Jacques van Santen (jaargetijde). – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Jaap Verhagen. – Lau van Santen. – Johan van Vliet. – Jeanne Kerkvliet-van Eijk.