Nieuws & mededelingen (week 10)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Woensdag 11 maart is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger is pater Leo van Ulden O.F.M.

Donderdag 12 maart is er om 19:15 uur de derde van zes oecumenische vespervieringen in de Veertigdagentijd. Thema van deze reeks: ‘Dat ik aarde zou bewonen. Lokatie: Dorpskerk, Leiderdorp.

Zaterdag 14 maart wordt er kleding verzameld voor Sam’s kledingactie. De werkgroep staat bij de kerk klaar om de kleding in te zamelen. Met de opbrengst worden wereldwijd mensen in nood gesteund.

Zondag 15 maart (Derde zondag van de veertigdagentijd) is er om om 09:30 uur een eucharistieviering waarin pastor Rob Kurvers voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor.

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief voor de maand maart (DGH 2020/3) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

PAROCHIEKERN SINT JAN

Zaterdag 14 maart is er om 19:00 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor en eigentijdskoor.

Er is weer een Sint-Jan-nieuwsbrief verschenen: nummer 3 van 2020

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor:

  • Vrijwilligersavond (21 maart)
  • Kosters en hulpkosters
  • Vastenaktie
  • Eerste Heilige Communie
  • Begraafplaats en afvalscheiding
  • Vieringen Dorpskerk

PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 15 maart is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.


LAUDATO SI IN REGIO ZUID

De parochiekernen Sint Petrus, Hartebrug en Lam Gods in Leiden hebben een activiteitenprogramma ontwikkeld in het kader van zorg om de schepping. Lees meer hierover in de onlangs verschenen Laudato Si-krant nr. 6DOE DE 40-DAGEN-WORKOUT!

Op de Vlaamse website kerknet.be staan op negen kaarten eenvoudige, innerlijke oefeningen voor meer geestelijke lenigheid, kracht en uithouding. Of meer nederigheid, liefde en overgave. Meer God, minder ik.

Lees de kaarten en klik erop voor toelichting


PROFESSORENBIJBEL ONLINE

Tussen 390 en 405 na Christus verscheen de Vulgaat, een Latijnse vertaling van de bijbel door Hiëronymus. De Nederlandse vertaling van deze Latijnse Vulgaat uit de jaren 1894-1911 wordt ook wel de Professorenbijbel genoemd, omdat professoren van de seminaries te Warmond, Rijsenburg, Roermond en Hoeven de vertaling en de aantekeningen vervaardigden. De zeven delen (alleen het Oude Testament) waren bestemd voor priesters in opleiding. Begin maart bracht de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) de tweede druk uit 1933 online.

Naast deze bijbel staan er in de DBNL nog diverse andere historische bijbelvertalingen, zoals de Delftse bijbel (1477), het eerste Nederlandstalige gedrukte boek uit onze streken. Het omvat eveneens alleen het Oude Testament.

Al sinds enige tijd heeft de Katholieke Bijbelstichting een synoptische editie online gezet, met links de Willibrordvertaling (1975) en rechts de Neo-Vulgaat, een moderne Latijnse vertaling vanuit de oorspronkelijke Hebreeuwse, Arameese en Griekse teksten. Lees meer