Lezingen & intenties (14-15 maart)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 14-15 maart 2020, Derde zondag van de Veertigdagentijd (A): Ex. 17,3-7 – Rom. 5,1-2.5-8 – Joh. 4,5-42 of 5-15.19b-26.39a.40-42

Als je op een brug staat, kun je gefascineerd zijn door het water dat onder je langs stroomt. Afhankelijk van het soort rivier en afhankelijk van het seizoen kan het een kolkende vloed zijn die op de pijlers van de brug beukt, dan weer is het een lieflijke stroom door het laagland.

Het stromende water van een rivier doet mij denken aan de eeuwig durende beweging die onze schepping gaande houdt. De schepping is niet een eenmalig gebeuren in het verleden geweest, maar een voortdurende beweging van God uit naar zijn schepping, die ondanks alles nog steeds door Hem bemind wordt. Staande op de kant, vraag ik me af of ik in mijzelf die rivier nog voel stromen, of ik nog die beweging ervaar die me verbonden houdt met God zelf. De vastentijd is een tijd om weer terug te keren tot die stroom die God je heeft geschonken, de stroom waarin God Zichzelf aan je schenkt. Kortom: of ik God nog wel ervaar!

De Samaritaanse vrouw die met Jezus in gesprek raakt bij de oeroude put van Jacob – zo lezen we a.s. zondag – is een aantal keren die ervaring kwijtgeraakt van het stromende water dat herinnert aan de eeuwigheid. Vijf keer om precies te zijn. Teleurstelling op teleurstelling, zoektochten die op niets uitliepen. En nog is steeds haar leven onvervuld. Jezus geeft haar water voor onderweg, zij wordt door het water van Gods liefde opnieuw geboren.

Dat wij op weg naar Pasen die ervaring mogen hebben.  ––  Pastoor Walter BroedersINTENTIES

Lokatie: Sint-Janskerk (zaterdag 14 maart, 19:00 uur)

  • Uit dankbaarheid. – Tot zekere intentie.

Lokatie: De-Goede-Herderkerk (zondag 15 maart, 09:30 uur)

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden:  Arie Wassenburg. – Rie van der Meer-Montanus. – Ria Tacx-van Kampen. – Jan Gordijn.
  • Voor Simon Honselaar. – Jan Straathof. – Aad en Erwin Duijndam. – Overleden familie  Duijndam-Raaphorst. – Riet van Vliet. – Nel en Jan Zandbergen. – Aad Beereboom. – Jo Nijssen-Brasker. – Jeanette van de Laar-van den Heuvel. – Paula Sevat-Dries.

Lokatie: H. Laurentiuskerk (zondag 15 maart, 11:00 uur)

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Josina v.d. Voort-Verhagen. – Kees van Dijk. – Aad van Dijk. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Jaap Verhagen. – Lau van Santen. – Johan van Vliet. – Jeanne Kerkvliet-van Eijk.