KERKDIENSTEN AFGELAST


Vanochtend maakten de bisschoppen in Nederland bekend dat  alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen tot 31 maart worden afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij de recente adviezen van de overheid en het RIVM om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Lees meer

Dit betekent voor de parochiekernen De Goede Herder en Sint Jan te Zoeterwoude en voor de H. Laurentius te Stompwijk onder meer het volgende:

  • de weekendvieringen van 14-15, 21-22 en 28-29 maart zullen geen doorgang vinden;
  • ook de woensdagochtendvieringen in de Goede Herderkerk en de vrijwilligersavond van de Sint Jan (21 maart) zullen in deze periode geen doorgang vinden;
  • doopdiensten en uitvaarten zullen slechts in beperkte kring plaatsvinden;
  • bijeenkomsten van werkgroepen, koorrepetities en koffiedrinken in grote gezelschappen worden ontraden.

De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09:00 uur en 19.00 uur.

Laten we in persoonlijke contacten met liefde en aandacht naar elkaar blijven omzien en ook in gebed verbonden blijven.

Pastoor Walter Broeders


GEBED

De bisschoppen vragen de parochies, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden:
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer. Amen.