MEDEDELINGEN & NIEUWS (WEEK 12)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST (3)

Vronesteyn, zaterdag 21 maart 2020.

Beste parochianen,

We kunnen in ons leven kijken, maar soms duurt het even of nog langer om echt te kunnen zien. De blindgeborene in het evangelie van deze zondag heeft moeite met zien. Het duurt nog een tijd voordat hij begrijpt hoe ingrijpend deze genezing is.

Solidariteit — In deze zeer bijzondere tijd, waarin wij allen geraakt worden door de verspreiding van het Corona-virus gaan onze ogen ook langzaam open. Open voor de solidariteit met de ander, open om elkaar te helpen waar dat kan en nodig is. In ons gezamenlijk gebed, bij een hulpvraag van de ander, een telefoontje, een appje of een groet op afstand. Zeker voor al die mensen die geen bezoek kunnen ontvangen en daardoor zich eenzaam en verlaten voelen.

Doop — De blindgeborene in het evangelie ging zich wassen in het badhuis van de Siloam, een verwijzing naar de doop. Voor ons mensen die gedoopt zijn en de weg willen gaan van geloof zullen beseffen dat ook deze weg een weg is van groeien en leren zien. Leren zien met de ogen van Jezus.

Duidelijk — Deze week hoorde ik in een talkshow op de televisie iemand zeggen: Ik besef nu pas dat de wereld voor een groot deel mede afhankelijk is van mensen met een verzorgend beroep, de verpleegkundigen, de artsen, mensen in schoonmaakbranche, de vele ondersteuners op dat vlak. Direct heb ik een aardig appje gestuurd naar de mensen op Vronesteyn die zorgen dat ons huis blinkt en veilig wonen is. Zij verdienen het. Een tip.

Zondag Laetare — We zijn  halverwege de Vasten, zondag Laetare, verheugt u! Waarover kunnen wij ons verheugen? We zitten gevangen in onzekerheid en angst. Hoe lang gaat dit duren? Hoe gaat het met onze zieken? Met de mensen die ons verzorgen? Houden ze het vol? Hebben we genoeg i.c.-bedden? Allemaal vragen, die ik in mijn gebed, ik hoop samen met u, in de handen van de Heer zelf leg. Kijk op zondag naar de tv, een cirkel van gebed door de bisschoppen (Lees meer). Dat alles zal ons troost, bemoediging en vertrouwen geven. Bidden is …… binnentreden in het hart van Jezus om zo zijn gevoelens te begrijpen.

Ondanks alles, een gezegende zondag. — Pastoor Walter Broeders

PS: Stuur deze brief gerust door (als email of in uitgeprinte vorm) aan belangstellenden die geen volger van de weblog zijn.


Weekend van 21-22 maart 2020, Vierde zondag van de Veertigdagentijd (A): 1 Sam. 16,1b.6-7.10-13a – Ps. 23Ef. 5,8-14 – Joh. 9,1-41 of 1.6-9.13-17.34-38

Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar (via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at)


KERKZANG RECHT UIT HET HART (1)


Thea Epskamp — Wordt u in deze dagen ’s ochtends ook beklemd wakker? Ik wel, als het opnieuw tot me doordringt dat de wereld opeens onvoorstelbaar veranderd is. Schokkend, treurig. Want dan denk ik aan degenen die door het virus ziek zijn geworden; aan al die mensen die al zoveel te lijden hadden (arm, ziek of op de vlucht) en die door alle maatregelen extra getroffen worden; aan mijn oude vriendin die voorlopig geen bezoek meer krijgt; aan mijn jongste zoon die als kleine ondernemer zijn bedrijf finaal ziet instorten; aan het verdriet en de angst van zovelen …

In wat voor wereld, wat voor tijd leven wij?! Ik moet denken aan het lied: ‘Tijd van leven’, dat we met ons Goede-Herderkoor af en toe zingen. Het gaat over de wisselvalligheden van het leven, zoals opgetekend in het bijbelboek Prediker: ‘Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te oogsten’, enzovoort. Wij zingen het in een bewerking van Huub Oosterhuis.

In de opsomming van wisselende omstandigheden doet het leven zich grillig voor, en je kunt je afvragen wat de zin ervan is. De laatste regels echter spreken het vertrouwen uit, dat elke tijd hoe dan ook lévenstijd is, en dat dat leven zin krijgt als het gedeeld wordt met anderen:

‘Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen –
wie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud.’

Misschien kan dat in onze huidige crisissituatie zowel een uitnodiging als een troost zijn.


Tijd van leven (beluister uitvoering)

Tijd van vloek en tijd van zegen
tijd van droogte tijd van regen
dag van oogsten tijd van nood
tijd van stenen tijd van brood.
Tijd van liefde nacht van waken
uur der waarheid dag der dagen
toekomst die gekomen is
woord dat vol van stilte is.

Tijd van troosten tijd van tranen
tijd van mooi zijn tijd van schamen
tijd van jagen nu of nooit
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen zin vergeten
nergens blijven niemand weten
tijd van kruipen angst en spijt
zee van tijd en eenzaamheid.

Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen –
wie niet geeft om zelfbehoud
leven vindt hij honderdvoud.

(t. H. Oosterhuis; m. Genève 1551/H. Heuvelmans)


OPENSTELLING KERKGEBOUWEN

In beperkte mate hebben individuele gelovigen gelegenheid om in de kerk een kaarsje op te steken, te bidden of gewoon even tot rust te komen.

  • De Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk: zondag (22 maart) 9:30-10:30 uur, en maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (23, 25, 27 maart), tijdens de (beperkte) openingsuren van het secretariaat: 9:00-11:00 uur.
  • Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp: zondag t/m zaterdag (22-29 maart): 11:00-17:00 uur.

BRIEF VAN HET PASTORAAL TEAM HHPP

Het pastorale team van de parochie HH. Petrus en Paulus heeft dit weekeinde een brief gepubliceerd gericht aan alle parochiekernen, onder de titel ‘Een ongekende situatie – Gebed, contact en vertrouwen’. Lees meer (pdf)


BRIEF VAN DE BISSCHOP

Op donderdag 19 maart schreef bisschop Van den Hende een brief aan alle priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die werkzaam zijn in de parochies en instellingen in het bisdom Rotterdam, onder de titel: ‘Op weg in het licht van Pasen ten tijde van het coronavirus’. Lees meer