Mededelingen & nieuws (18 maart)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST (2)

Vronesteyn, woensdag 18 maart 2020.

Beste parochianen,

Lege schappen in de winkels. Mensen hamsteren, of laat ik zeggen: kopen wat meer. Dit alles heeft te maken met nadenken: wat heb ik allemaal nodig voor het geval dat … Maar het kan ook voortkomen uit angst voor een onzekere onzekerheid. Waar halen wij ons vertrouwen vandaan? Onze premier had een goede en duidelijke boodschap op de televisie. Dat schept (bij mij) vertrouwen. Indrukwekkend: een eerlijke, maar wel moeilijke boodschap, die wij samen door moeten maken.

Saamhorigheid ― In tijden van grote crisis worden mensen saamhorig naar elkaar toe en komt het beste in de mens naar boven. Een tal van initiatieven worden er ontplooid. Vanavond zullen overal in Nederland van 19:00 – 19:15 uur de klokken luiden als een boodschap van bemoediging, hoop en troost. Maar ook met een oproep tot gebed. Het kan zeer eenvoudig met een tekst uit de Bijbel, met uw rozenkrans of zo maar uit het hart. Nu vast kijken wij uit naar a.s. zondag 22 maart met een cirkel van gebed door onze eigen bisschoppen via televisie en internet. Zo worden mensen met God en elkaar verbonden en zal het isolement verminderen.

Onze Vader ― Natuurlijk wordt ons geleerd afstand te houden, papieren zakdoekjes te gebruiken, te niezen in de elleboogplooi en onze handen vaak te wassen, 20 seconden zonder de kraan open te laten staan. Hoe lang die 20 seconden duren? Zolang als het bidden van een Onze Vader. Een mooie oproep om tijdens het handen wassen een Onze Vader te bidden.

Olievlek ― Wij zoeken samen naar vormen van nabijheid. Van bovenaf geregeld, maar ook van onderaf uitgevoerd! Kijk in je eigen omgeving. Is er iemand eenzaam of alleen, vraag wat je kunt doen. Boodschappen, een telefoontje, een bloemetje. Is er pastorale assistentie nodig, vraag het pastoraal team. Zoek je hulp, schroom niet te bellen! Dat alles zal als een olievlek verspreiden.

Tot slot ― Ons vertrouwen ligt bij ons eigen doopsel. Het doopsel is geen eenmalige gebeurtenis, maar telkens herhalend. Het doopsel roept op ons te verbinden met de bron van ons leven, God zelf. De bron die gevoed wordt door het gebed tot onze God en in de dienst aan elkaar.

Sterkte met alles. Kleur je dagen met Gods liefde. — Pastoor Walter Broeders

PS: Stuur deze brief gerust door (als email of in uitgeprinte vorm) aan belangstellenden die geen volger van de weblog zijn.


GEBED

De bisschoppen vragen de parochies, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden:
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer. Amen.