Mededelingen & nieuws (25 maart)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST (4)

Vronesteyn, woensdag 25 maart 2020

Beste parochianen,

De persconferentie van afgelopen maandag gaf wel aan dat we in deze crisis een lange adem moeten hebben. Tot 1 juni geen liturgische vieringen, dat is allemaal nog een lange tijd. Intussen beraden we ons als pastoraal team op wat te doen. Blijf ons volgen. We zijn druk doende met het maken van een nieuwe Rondom de Kerk met alle informatie die u nodig hebt voor de komende periode.

Vertrouwen — Om vertrouwen te blijven voeden is het belangrijk dat onze gewone dagelijkse structuren redelijk intact blijven. Eten en drinken, werken en slapen, maar ook de structuur van ons gebed en het volgen van de eucharistie, via de televisie of via internet (Radio Maria) is daarbij belangrijk.

Maria Boodschap — Vandaag op 25 maart viert de kerk Maria Boodschap: de aankondiging van de Heer.  Als vanouds was dit feest verbonden met de oude Paasdatum (14e Nissan). Later verplaatst naar deze datum. De aankondiging aan Maria is het begin van onze verlossing, die ten diepste werkelijkheid is geworden in de dood en de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus: het paasgeheim.

Maria — Zij wordt bij de Aankondiging begroet met de woorden: ‘Begenadigde’. Zij is vol van genade, zo volledig, dat de Kerk haar als zondeloos beschouwt. Zij is de eerste vrucht van het Paasgeheim. Een waardige moeder voor Jezus en zo kan en wil zij volledig ‘ja zeggen bij de Aankondiging. Maria is heel haar leven ‘ja’ blijven zeggen, tot onder het kruis.

Dynamische liefde — God wil ons niet verlossen zonder onze instemming, Hij wil ook ons  ‘ja’. We worden namelijk wie wij werkelijk mogen zijn, als wij Gods liefde beantwoorden met onze instemming en dan die liefde doorgeven aan de medemens.

Van woestijn naar Paastuin — De vastentijd maken wij wel op een heel indringende manier mee. En toch zijn wij op weg naar de Paastuin, waar wij de verrezen Heer mogen ontmoeten.  In de Paastuin van ons leven mogen wij zijn barmhartige liefde ervaren, die al onze tekorten, het kwaad in de wereld en het vergankelijke van ons bestaan zal overstijgen.

Gebed en zegen — Vrijdag a.s. zal de Paus een buitengewonde pauselijke zegen Urbi et Orbi afsmeken, voor stad en wereld! Op de televisie te zien om 17.55 uur. En iedere dag vier ik de eucharistie in onze huiskapel. Als u misintenties hebt, mail het naar mij (email: w.p.l.broeders@gmail.com) of naar het secretariaat.

Een hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

PS: Stuur deze brief gerust door (als email of in uitgeprinte vorm) aan belangstellenden die geen volger van de weblog zijn.


INTENTIES

Parochiekern De-Goede-Herder

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Ensing. – Arie Wassenburg. – Rie van der  Meer-Montanus. – Ria Tacx-van Kampen. – Jan Gordijn.
  • Voor Ivo Hartevelt. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven. – Sacha Lim. – Tootje en Gerard Gründemann. – Vader, moeder en Martin Hendriks. – Bep en Quirinus Bruinés. – Ad Kluiters. – Attie Klein.