Mededelingen & nieuws (week 13)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST (5)

Vronesteyn, zaterdag 28 maart 2020.

Beste parochianen,

‘Onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan’, dat zijn de woorden van de Israëlieten die in ballingschap zijn. Het zijn misschien wel ook onze woorden, in deze tijd van het Corona-virus. Ook wij zitten in ballingschap. Is onze hoop vervlogen? Steunt ons geloof op al onze tegenslagen, op alles wat wij mee moeten maken?

Urbi en Orbi — De paus smeekte vrijdag jl. God om zijn zegen over de stad en de wereld. Urbi en Orbi! Heel indrukwekkend over een leeg Sint Pietersplein, symboliserend de leegte die wij mee maken. De leegte van de sociale onthouding, van het letterlijk afstand nemen van elkaar, de leegte van tegenslagen, van ziekte en overlijden. Maar juist in die leegte mogen wij de verrezene ontmoeten, juist in die leegte mag ik de stem van God horen.

Lazarus — Genas Jezus vorige week de blindgeborene en gaf hem licht, deze zondag roept Jezus zijn vriend Lazarus op uit de dood. Hij, de Zoon van God: ‘Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven!’ Zijn wij dood, gevangen in onze ellende, of ervaren wij hoop en leven op onze levensweg en zijn wij op deze manier met elkaar verbonden?

Hoop — Onze hoop zit ook in het luisteren naar elkaar en samen met elkaar ervoor zorgen dat wij op de eerste plaats een rustig klimaat scheppen met elkaar. Juist nu in onze gezinnen, met de kinderen en hun ouders die allemaal thuis zijn, terwijl het toch geen vakantie is! Door het luisteren naar elkaar, kun je gaandeweg de ander beter begrijpen met zijn noden en verlangens, behoeften wensen. Bidden is  ook luisteren, dan kan Hij spreken en geven wat jij nodig hebt!

Zegen — Ik eindig met onze Paus, vrijdag bij die indrukwekkende zegen Urbi et Orbi, tranen schoten in mijn ogen, zo zuiver, zo puur, zo echt, zo … Hij sprak over hoop en zette vraagtekens bij onze manier van leven en hij bad: ‘Heer, zegen de wereld, geef gezondheid aan onze lichamen en troost aan onze harten. U vraagt ons niet bang te zijn. Maar ons geloof is zwak en we zijn angstig. Maar U, Heer, zult ons niet overlaten aan de storm’.

Dag, een gezegende zondag. — Pastoor Walter Broeders

PS: Stuur deze brief gerust door (als email of in uitgeprinte vorm) aan belangstellenden die geen volger van de weblog zijn.


URBI ET ORBI VANWEGE PANDEMIE

Op een leeg Sint-Pietersplein heeft paus Franciscus op vrijdagavond 27 maart vanwege de pandemie een gebedsviering ‘Voor de mensheid’ gehouden. In het voorportaal van de Vaticaanse Basiliek was een altaar neergezet met daarop een monstrans die de Heilige Hostie bevatte. Na een litanie tot Christus gaf de paus de zegen Urbi et Orbi (‘Voor de stad Rome en de wereld’) met het Allerheiligste Sacrament en zonder de gebruikelijke gebedsformule uit te spreken.

Paus Francisus sloot zijn meditatie (zie hieronder) af met de bede: ‘Moge vanaf deze zuilenrij die Rome en de wereld omarmt, Gods zegen als een troostende omarming over u dalen. Heer, zegen de wereld, geef de lichamen gezondheid en de harten troost. U vraagt ons om niet bang te zijn, maar ons geloof is zwak en we zijn bang. Heer, laat ons niet in de greep van de storm blijven. Zeg ons nog een keer: Wees niet bang (Matheus 28: 5).’

Lees het nieuwsbericht (via kro-nrcv.nl)

Bekijk de televisie-uitzending (via kro-ncrv.nl)

Lees de meditatie van paus Franciscus in Nederlandse vertaling (pdf)


Weekend van 28-29 maart 2020, Vijfde zondag van de Veertigdagentijd (A): Ez. 37,12-14 – Ps. 130 – Rom. 8,8-11 – Joh. 11,1-45 of 3-7.17.20-27.33b-45


OPENSTELLING KERKGEBOUWEN

In beperkte mate hebben individuele gelovigen gelegenheid om in de kerkgebouwen van Regio Oost een kaarsje op te steken, te bidden of gewoon even tot rust te komen.

  • De Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk: zondag (29 maart) 9:30-10:30 uur, en maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (30 maart, 1 en 3 april), tijdens de (beperkte) openingsuren van het secretariaat: 9:00-11:00 uur.
  • Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp: zondag t/m zaterdag (29 maart-4 april): 11:00-17:00 uur.
  • Laurentiuskerk, Stompwijk: zondag 29 maart: 11:00-12:00 uur; woensdag 1 april, 19:00 tot 19:15 uur (als ook de kerkklok luidt).

Op Palmzondag (5 april) zullen alle drie de kerkgebouwen open zijn in de middag (12:00-16:00 uur) voor de distributie van gewijde palmtakjes en paaskaarsjes (thuis te ontsteken tijdens een online Paaswake-dienst). Voor ouderen die de kerk niet kunnen of willen bezoeken wordt nagedacht over bezorging. Nadere informatie hierover volgt nog.

BOETEVIERING VIA KERKRADIO (2 APRIL)

Donderdag 2 april zullen pastoor Walters Broeders en predikante Hester Smits samen voorgaan in een  boeteviering voor Pasen, in samenspraak met de werkgroep oecumenische vespervieringen in Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk. Deze viering vindt plaats in de Dorpskerk te Leiderdorp zonder aanwezigheid van gelovigen. Aanvang: 19:15 uur .

U kunt deze boeteviering (met als thema: ‘Dat ik de aarde zal bewonen’) live beluisteren via: www.kerkomroep.nl Dorpskerk, Leiderdorp.

NIEUWSBRIEVEN

Parochiekernen De Goede Herder en Sint Jan publiceren hun nieuwsbrieven voor de maand april.

Nieuwsbrief Parochiekern De Goede Herder — 2020, nummer 4

Lees hierin onder meer over: Diaconie stop niet bij het coronavirus — Vastenactie 2020 — Bedevaarten — Actie Kerkbalans. — Parochieberichten.

Nieuwsbrief Parochiekern Sint Jan — 2020, nummer 4

Lees hierin onder meer over: Palmtakjes — Een woord van de pastoor — Ingekorte brief van het pastoraal team HHPP — De Goede Week en Pasen. — Familieberichten.

Voor informatie over parochiekern H. Laurentius zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) 

Het bisdom Rotterdam publiceerde vrijdag 28 maart zijn nieuwsbrief. Lees hierin onder meer over: Parochies in coronatijd — Update maatregelen inzake coronavirus — Vastenactie.


KERKZANG RECHT UIT HET HART (2)

Margreet Onderwater — Met de communicanten van de Sint Jan die zich dit jaar voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie zingen we steeds dit lied, als we bij elkaar komen: ‘Een parel in Gods hand’.

De kinderen ervaren bij dit lied dat voor God iedereen meetelt, wie je ook bent en wat je ook doet. Het refrein luidt:

‘Weet je dat je een parel bent.
Weet je dat je van waarde bent.
Weet je dat je een parel bent,
Een parel in Gods hand.’

Dat wij in deze tijden mogen ervaren dat God bij ons is. Juist nu we elkaar niet mogen ontmoeten. Dat dit lied een glimlach op ons gezicht mag brengen en dat we net zo blij worden als de communicantjes, wanneer ze dit lied samen zingen. — (beluister uitvoering)