Huisviering in de Goede Week: Palmzondag

INLEIDING

Broeders en zusters, vandaag, op Palmzondag, staan wij aan het begin van de Goede Week. In deze week herdenken wij het paasmysterie waarop wij ons sinds het begin van de veertigdagentijd door boetvaardigheid en naastenliefde voorbereiden. Christus is zijn stad, Jeruzalem, binnengegaan om door zijn lijden, dood en verrijzenis dit mysterie te voltrekken. Laten wij daarom met geloof en eerbied deze intocht herdenken en de Heer volgen. Hij geve ons dat wij als volgelingen van zijn kruis ook mogen delen in zijn verrijzenis en in zijn leven.Pastoor Walter Broeders


HOE VIERT U PALMZONDAG THUIS MEE?

Plaats zo mogelijk op uw tafel: een rood kleed; een bijbel opengelegd op Mat. 21,1-11; een palmtakje; een brandende kaars.

Volg de orde van dienst (pdf)


Intocht van Christus in Jeruzalem. Fresco van Pietro Lorenzetti. c. 1310-1319. Franciscusbasiliek, Assisi