Mededelingen & nieuws (week 14)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST (6)

Vronesteyn, zaterdag 4 april 2020.

Beste parochianen,

Wij gaan de Goede Week in, we gedenken het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, en volgen Hem tot in de Paastuin. Normaal komen wij samen in de kerk. Helaas, nu kan dat niet! Toch wordt ons veel aangeboden om Hem te kunnen volgen. Volg de liturgie via de nationale TV, NPO 2 op zondagochtend om 10:00 uur. Met voorafgaand het geloofsgesprek. Of volg pastoor Smith om 10:00 uur via de livestream van de H. Lodewijk. Het misboekje met de teksten kunt u downloaden.

Pars pro toto — Vandaag, zaterdag voor Palmzondag heb ik de palmtakken gezegend in onze drie gemeenschappen. Daar waren enkele mensen bij aanwezig: pars pro toto! Een deel voor het grote geheel. Zij vertegenwoordigden u allen! In de zegen heb ik u mogen zegenen, zij die de palmtakken mogen ontvangen: de zieken, de eenzamen en al de andere mensen, de bezorgers en bezorgsters, ja de vele vrijwilligers. U allen!

Huisliturgie — In aansluiting op de officiële liturgie bied ik u ook een eigen huisliturgie aan voor de palmzondag en het Paastriduüm. Niet als vervanging, maar als aanvulling om samen met uw kinderen of alleen, bijvoorbeeld voor de maaltijd, te vieren. Ik geef u ook een meditatie mee aan de hand van een bekend schilderij. Ik doe dat voor u, maar ook eigenlijk een beetje voor mezelf om met de teksten en de bijzondere dagen in de Goede Week nauw verbonden te zijn, ze te beleven en te doordenken. Viert u mee? Laat maar horen wat u ervan vindt.

Mooie initiatieven — In tijden van grote zorgen en beperkingen kan ik toch van veel dingen blij worden. Ik word blij van zovele mensen die letterlijk opstaan en het goede willen doen. Mensen staan op om ouderen en eenzamen te voorzien van een palmtak en een paaswens. Zij zorgen ervoor dat mensen niet vergeten worden. Dat doet zeer warm aan. Mensen staan op om voor anderen boodschappen te doen. Mooi om te zien hoe mensen samen kerk willen zijn. Vrijwilligers zorgen ervoor dat op gezette tijden onze kerken open zijn en mensen kunnen bidden en hun bijdrage kunnen leveren aan de voedselbank. Maar weet bij dit alles: altijd met de hygiënische voorzorgsmaatregelen en de 1,5 meter afstand.

Wens en zegen — Ik hoop en bid met u dat wij samen en ieder voor zich deze bijzondere Goede Week intens mogen beleven. In de vastentijd hadden wij een thema bedacht: van woestijn tot Paastuin. Ik wist toen nog niet dat de woestijn zulk een werkelijkheid ging worden. Ik hoop en bid om de paastuin, dat wij die opnieuw mogen ervaren en een zegen mag zijn voor de wereld!

Een hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

PS: Stuur deze brief gerust door (als email of in uitgeprinte vorm) aan belangstellenden die geen volger van de weblog zijn.


DE GOEDE WEEK IN REGIO OOST

Vandaag heeft pastoor Broeders in de drie kerken van Regio Oost de palmtakken gewijd. Hieronder een foto van de wijding in de Goede-Herderkerk. Morgen, Palmzondag, kunnen de parochianen in de drie kerken van 12:00-16:00 uur de gewijde palmtakken ophalen, en tevens het Paasnummer van Rondom de Kerk (hier ook digitaal beschikbaar). Vrijwilligers helpen bij het uitreiken en zorgen voor voldoende afstand tussen de bezoekers.

Pastoor Broeders heeft toegezegd (zie boven) om huisvieringen in de Goede Week te ondersteunen met teksten en beelden in een speciale orde van dienst. Voor de eerste huisviering zal vandaag nog een aparte blogpost worden gepubliceerd: HUISVIERING IN DE GOEDE WEEK: PALMZONDAG.

In beperkte mate hebben individuele gelovigen gelegenheid om in de kerkgebouwen van Regio Oost een kaarsje op te steken, te bidden of gewoon even tot rust te komen.

  • De Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk: zondags 9:30-10:30 uur, en maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tijdens de (beperkte) openingsuren van het secretariaat: 9:00-11:00 uur.
  • Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp: alle dagen: 11:00-17:00 uur.
  • Laurentiuskerk, Stompwijk: zondags: 11:00-12:00 uur; woensdags, 19:00 tot 19:15 uur (als ook de kerkklok luidt).

INTENTIES PALMZONDAG

Parochiekern De-Goede-Herder

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en alle mantelzorgers.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Ensing. – Jan Gordijn. – Arie Wassenburg. – Rie van der Meer-Montanus. – Ria Tacx-van Kampen.
  • Voor Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Ton van Kempen. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Ida Bos-Kooter. – Co Boolman. – Marianne Hoogervorst.

Parochiekern H. Laurentius

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie,
  • Voor Josina v.d. Voort-Verhagen. – Kees van Dijk. – Aad van Dijk. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Jaap Verhagen. – Lau van Santen. – Johan van Vliet. – Jeanne Kerkvliet-van Eijk. – Bert de Jong en Lena de Jong v.d. Geest. – Annie v.d. Burg-van Veen. – Marianne Hoogervorst. – Rinus van Marwijk

KERKZANG RECHT UIT HET HART (3)

Als ik, bespeler van een blaasinstrument, nadenk over een mooi lied, gaat mijn voorkeur natuurlijk al snel uit naar een lied met een mooie blazerspartij. Voor een lied als Mijn Gebed, met een prachtige trompetsolo, mag je mij wakker maken. Maar als je naar de tekst van dat lied kijkt dan draait het wel om een kerkgebouw. In deze tijden, nu we maar mondjesmaat in onze kerkgebouwen kunnen komen, was het minder toepasselijk. Daarom heb ik gekozen voor een lied met een krachtig refrein waarin we vragen om kracht en bevrijding.

Het zijn moeilijke tijden. Veel mensen maken zich grote zorgen. Wellicht om hun eigen gezondheid, maar vaak ook om die van dierbaren. Om bedrijven die stilliggen of werkzaamheden die niet meer gedaan kunnen worden. Om activiteiten waarop mensen zich hadden verheugd en die zijn afgelast. En dan is zelfs de vertrouwde gang naar de kerk in het weekend niet meer mogelijk. We kunnen wel wat kracht gebruiken.

Aan de andere kant word ik blij van alle creatieve ideeën die ontstaan, alle lieve initiatieven die worden ondernomen. Tijdens de persconferentie van dinsdag werd, heel terecht, gezegd dat we nu met de 1,5 meter afstand misschien wel dichter bij elkaar zijn dan ooit.


Wek uw kracht (beluister uitvoering)

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden

Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. Refrein

Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. Refrein

Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. Refrein

(tekst H. Oosterhuis; muziek T. Löwenthal)