Huisviering in de Goede Week: Hoogfeest van Pasen

INLEIDING

Zalig Pasen! De Heer is verrezen, Alleluia!

Vannacht zijn wij van duisternis naar licht gegaan. Temidden van alle beperkingen en tegenslagen, temidden van ziekte en dood is het de Heer die ons zegent met deze nieuwe dag. We mogen de verrezen Heer ontmoeten, waar is Hij? Kunnen wij Hem herkennen om van Hem te kunnen getuigen?  Hij is het antwoord op het lijden in deze wereld.

Pastoor Walter Broeders


Rembrandt van Rijn, De opgestane Heer verschijnt aan Maria Magdalna, 1636. Royal Collection, Buckingham Palace, London.

HOE VIERT U PASEN THUIS MEE?

Plaats zo mogelijk op uw tafel: een wit kleed; een bijbel opengelegd op Joh. 20,11-18, een brandende kaars.

Volg de orde van dienst (pdf)


INTENTIES

Parochiekern De Goede-Herder

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en alle mantelzorgers.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Ensing. – Jan Gordijn. – Arie Wassenburg. – Ria Tacx-van Kampen.
  • Voor Simon Honselaar. – Jan Straathof. – Aad en Erwin Duijndam. – Overleden Familie  Duijndam-Raaphorst. – Nel en Jan Zandbergen. – Aad Beereboom. – Kees van Hoof. – Truus de Boer-van Wieringen. – Bep Romijn. – Anneke van Rooijen-Slingerland. – Alie Rotteveel. – Nel Bruines-Overmeer. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Dick van der Hulst. – Nettie en Vincent Smeets. – Inge en Wim van Leeuwen. – Koos, Toos, Corrie en Jan Mooijman. – Om een voorspoedig herstel van twee ernstig zieken. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Hubertus Verhoef. – Maria Verhoef-van Duijnhoven. – Johanna Stegershoek-Verhoef. – Jan Roeleven.

Parochiekern Sint Jan

  • Voor Jan Versteegen. – Jan Roeleven. – Overleden famiie Roeleven-den Hollander en Brussel. – Arie de Jong. – Annie de Jong-van Leeuwen. – Gijsbertus Versteegen. – Johanna Versteegen-Vink. – Janny Nuysink-Versteegen. –  Kees en Leny Versteegen.
  • Ter ere van Maria.

Parochiekern H. Laurentius

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie,
  • Voor Jan v.d. Krogt. – Nico van Boheemen. – Irma Ballemans. – Jan Ammerlaan. – Josina v.d. Voort-Verhagen. – Uit dankbaarheid. – Kees van Dijk. – Aad van Dijk. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Jaap Verhagen. – Lau van Santen. – Johan van Vliet. – Jeanne Kerkvliet-van Eijk. – Bert de Jong en Lena de Jong-v.d. Geest. – Annie v.d. Burg-van Veen. – Marianne Hoogervorst. – Rinus van Marwijk.