Zalig Pasen!

Op Stille Zaterdag heeft pastoor Broeders in onze kerken de drie nieuwe Paaskaarsen gewijd.

Zalig Pasen wensen wij u en al uw dierbaren.
Dat Gods liefde ons omarmt, in vele vormen en gedaanten.
Pasen: een nieuw begin!

Velen hebben zich de afgelopen tijd en met name in de Goede Week ingespannen om onze gemeenschappen zichtbaar te laten zijn: parochianen die ondanks anderhalve meter afstand toch mensen nabij willen zijn, die kerkgebouwen openhouden, passend inrichten en nog veel meer doen, gevraagd en ongevraagd. Hartelijk dank hiervoor!

Pastoraatgroepen en beheercommissies van de parochiekernen in Regio Oost


PAASGROETEN

Bekijk hier de Paasgroet van het pastoraal team van de HHPP als videoboodschap.

De Nederlandse bisschoppen sturen een brief met een paasboodschap aan alle gelovigen. Met deze brief willen ze iedereen bemoedigen nu het Hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden in verband met het coronavirus. Lees meer

Ook de Raad van Kerken zendt een paasgroet onder de titel ‘En toch …’. Lees meer


PAASKLOKKEN IN ROME .… EN IN DE BUURT

Vandaag luiden als elk jaar de klokken in de Sint-Pietersbasiliek in Rome, vaag zichtbaar links op de tweede verdieping onder de wijzerplaat – en duidelijk hoorbaar via deze link

Dit jaar antwoorden om 12:00 uur alle klokken in de kerken van Nederland. Stap even naar buiten en geniet van dat hoop- en troostvolle geluid!

KERKZANG RECHT UIT HET HART (4)


Thea Epskamp — DE STEPPE ZAL BLOEIEN (beluister uitvoering)

In de Paastijd is dit Lied van de opstanding’ me extra dierbaar, omdat ’t het geloof in Gods onstuitbare levenskracht met zoveel vreugde en overtuiging uitzingt.

‘De steppe zal bloeien’ is uit een visioen van de profeet Jesaja. Daarmee troostte en bemoedigde hij zijn volksgenoten, die snakten naar bevrijding uit de ontberingen van hun ballingschap.

Ontluikend nieuw leven aan kale takken en uit zwarte aarde zien ook wij momenteel overal om ons heen. Tekens van hoop in deze zware tijd, waarin ook wij in een soort ballingschap verkeren: we moeten thuis blijven, maar zijn ver van huis geraakt in een vreemd coronaland.

Maar: de ballingen zullen terugkeren, zingt het lied, en als apotheose: de dode zal leven!

De dood heeft vele gezichten. Mensen kunnen levend dood zijn, of door allerlei omstandigheden ‘geen leven’ hebben. Ook óns leven is in deze crisistijd sterk beperkt, en voor velen verzwaard door zorgen en verdriet. Wanneer zullen we weer vrij kunnen opademen en tot nieuw leven komen?

Het zal, belooft het lied: de steppe zal bloeien, de dode zal leven. Het is een belofte die stoelt op het vertrouwen, dat God zijn mensen nooit uit zijn hand laat vallen, maar hen blijft vasthouden en draagt naar nieuw leven, zelfs voorbij de dood. Zijn hand zal ons wenken, zijn stem zal ons roepen, zoals hij dat bij Jezus deed. En ook wij zullen opstaan en leven!