Huisviering: Derde zondag van Pasen

Gerard van Honthorst?, De maaltijd te Emmaus, Musée de Grenoble

Op deze derde zondag van Pasen spreken twee van de leerlingen van Jezus elkaar op weg naar Emmaüs. Ze gaan van Jeruzalem af en ze praten over hun pijn, hun verdriet, hun teleurstellingen en hun zorgen. Hun vriend Jezus is niet meer. Een derde luistert en opent hun ogen voor de verrezene.

Moge ook onze ogen geopend worden in deze bizarre tijd. — Pastoor Walter Broeders

HOE VIERT U THUIS MEE?

Plaats zo mogelijk op uw tafel: een wit kleed; een bijbel, een brandende kaars.

Volg de orde van dienst (pdf)


INTENTIES

Parochiekern De Goede-Herder

 • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en voor alle mantelzorgers.
 • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Ensing. – Arie Wassenburg. – Marianne Hoogervorst.
 • Voor Sacha Lim. – Tootje en Gerard Gründemann. – Vader, moeder en Martien Hendriks. – Bep en Quirinus Bruines. – Attie Klein. – Ad Kluiters. – Siem Heemskerk. – Jan Roeleven. – Ivo Harteveld. – Ella van Eijk. – Maria en Hubertus Verhoef. – Johanna Stegershoek – Verhoef.

Parochiekern Sint Jan

 • Voor Cock van Meurs

Parochiekern H. Laurentius

 • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie,
 • Voor Marian den Hartog-Eikens. – Jan v.d. Krogt. – Leen en Josien Olsthoorn-Lourens. – Kees van Dijk. – Aad van Dijk. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Jaap Verhagen. – Lau van Santen. – Johan van Vliet. – Jeanne Kerkvliet-van Eijk. – Marianne Hoogervorst-v.d. Leeuw. – Rinus van Marwijk.

COLLECTE

Dank voor het meevieren.

De wekelijkse collectes vinden niet meer plaats. Mogelijk wilt u ook uw normale collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers?

Hartelijk dank!

 • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)
 • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
 • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68

ALPHA ONLINE

Voor wie de kern van het christelijke geloof wil verkennen is er een ‘beginnerscursus’: Alpha online. Het gaat om videogesprekken van anderhalf uur, op zes dinsdagavonden vanaf 28 april. De avonden zien er als volgt uit:

 • Ontmoeting via het beeldscherm met een eigen gemaakt kop koffie/thee
 • Film kijken of luisteren naar een korte inleiding
 • In kleine groepjes via het scherm met elkaar in gesprek

Geïnteresseerd? Of kent u mensen in uw omgeving die u hierop wil attenderen? Belangstellenden kunnen zich wenden tot Bas van Pampus: Email: lpwbasleiden@gmail.com — Telefoon: 06-52246826.
Zie ook de aanbeveling van pastoor Smith (via YouTube)