Mededelingen & nieuws (22 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST (9)

Vronesteyn, woensdag 22 april 2020.

Beste parochianen,

Helaas, nog geen vrij baan!  De kinderen mogen wel weer naar school, maar de rest is allemaal nog zeer beperkt. Kunt U het volhouden? Of is dat geen vraag. We moeten het volhouden!  Het gaat een kwestie worden van een lange adem. Ik kijk maar niet naar mijn lange haren in de spiegel, maar probeer mij te focussen op mijn werk, digitaal, per post en per telefoon.

Paastijd — In de paastijd waarin wij ons bevinden, van Witte Donderdag tot en met Pinksteren vinden wij de basis van de sacramenten. Op Witte Donderdag de instelling van het priesterschap en de eucharistie, met de Paaswake de vernieuwing van de doopbeloften en de wijding van het doopwater, en dan Pinksteren de uitstorting van de heilige Geest. Communie, Doopsel en Vormsel!!

Mis je iets? — Soms hoor ik verhalen van ouders, waarvan de kinderen niet meer naar de kerk gaan, zelfs soms niet meer nadenken over hun geloof. Ze missen het niet, zeggen zij dan! Hun leven gaat gewoon verder, ze doen vaak goed om hen heen en het leven gaat door? Maar missen zij iets?

Doopsel — Juist in het doopsel kunnen wij beseffen dat wij mensen mogen zijn met een nieuwe visie, een nieuwe mentaliteit. Het doopsel is voor ons mensen de genade om paasmensen te worden, mensen die leven vanuit Jezus en op een nieuwe wijze denken en handelen in het leven. Mensen die leven vanuit de genade, de liefde van Jezus. Dat geeft hen kracht om zichzelf altijd op de tweede plaats te stellen en de ander op de eerste!

Tegeltje — Met mijn verjaardag kreeg ik van de studenten een tegeltje met een quote uit een van mijn preken (ze letten blijkbaar goed op!): ‘Zelfverheffing breekt af, waar nederigheid de Kerk juist opbouwt’. Als ik eerlijk ben moet ik daar iedere dag aan werken, met de hulp van Zijn Liefde. Ik kan niet zonder!

Een hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

PS: Stuur deze brief gerust door (als email of in uitgeprinte vorm) aan belangstellenden die geen volger van de weblog zijn.


KERKZANG RECHT UIT HET HART (5)

Thea Dingjan — ENGELEN (beluister uitvoering)

In mijn ouderlijk huis hing boven de trap een ingelijste reproductie. Ieder die de trap afging zag dit schilderij. Dat is ‘De Engelendans’ zei moeder. Mijn oudste zus riep die herinnering recent weer tot leven. Het betreft een fragment van ‘Het Laatste Oordeel’ door Fra Angelico geschilderd en te zien in Museo di San Marco in Florence. Het toont engelen die overledenen ontvangen, ze met hen meenemen in een reidans en hen leiden naar een verlichte poort. Een beeldend en lieflijk tafereel uit ons gelovig leven.

Dan is het niet moeilijk om in gedachten over te stappen naar wat zo vaak bij een uitvaart wordt gezongen: In paradisum deducant te angeli ….. ‘De engelen ontvangen je in het paradijs en begeleiden je naar de hemelse stad Jerusalem’.

Ik zing het dezer dagen spontaan wanneer ik denk aan de velen die nu door een klein gezelschap naar kerk, graf of crematorium worden begeleid. Zonder al de egards die we zo gewoon vinden. Zonder koor en aanwezigen die meeleven, herinneringen vertellen en troostende woorden zoeken. Ik denk aan mensen die nu onder ongewone omstandigheden sterven, soms alleen met een verzorg(st)er of verpleegkundige aanwezig.

Dat mooie gelukkige toekomstbeeld bid ik hen allen toe en hun nabestaanden: vertrouwen op én de troost van de ‘Engelendans’.


In paradisum deducant te angeli;
in tuo adventu suscipiant te martyres
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.
Chorus angelorum te suscipiat
et cum Lazaro, quondam paupere,
aeternam habeas requiem.

Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs;
dat de martelaren bij uw komst u zullen ontvangen
en u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem.
Moge het koor van de engelen u ontvangen
en moge u met Lazarus, eens een arme,
de eeuwige rust ontvangen.


OPENSTELLING KERKGEBOUWEN REGIO OOST

In beperkte mate hebben individuele gelovigen gelegenheid om in de kerkgebouwen van Regio Oost een kaarsje op te steken, te bidden of gewoon even tot rust te komen.

  • De Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk: zondags 9:30-10:30 uur, en maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tijdens de (beperkte) openingsuren van het secretariaat: 9:00-11:00 uur.
  • Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp: alle dagen: 11:00-17:00 uur.
  • Laurentiuskerk, Stompwijk: zondags: 11:00-12:00 uur; woensdags, 19:00 tot 19:15 uur (als ook de kerkklok luidt).

LAUDATO SI IN REGIO ZUID

De parochiekernen Sint Petrus, Hartebrug en Lam Gods in Leiden hebben een activiteitenprogramma ontwikkeld in het kader van zorg om de schepping. Lees meer hierover in de onlangs verschenen Laudato Si-krant nr. 8