Mededelingen & nieuws (29 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST (10)

Vronesteyn, woensdag 29 april 2020.

Beste parochianen,

In deze tijd heb ik in de avond wat meer tijd om te lezen. Ik ben begonnen aan het boek Gemeenschap en andersheid. De theologie van de persoon van Ioanis Zizioulas. Wij worden als individuen geboren, zegt hij, en wij gaan de weg naar de wording van een persoon. Juist in relatie met de ander word jij een persoon, als jij de ander, ook al is die anders, toelaat in jouw leven.

Ander — De enige ultieme Ander die ons kan verlossen is God zelf, die in de ware persoon Jezus Christus ons leven heeft gedeeld.  En eigenlijk, zegt Zizioulas, is de wortel van het kwaad: eigenliefde en zelfverheffing. Nee, zegt hij, onze weg moet gaan naar de (A)ander. In dienstbaarheid en liefde.

Jouw persoon — De zoektocht naar jouw persoon is daarom niet een zoektocht naar binnen. Die is tegenwoordig heel populair: op zoek naar jouw eigen ‘ik’, jouw kwaliteiten, jouw leven etc. Nee, de zoektocht gaat over de  weg naar de (A)ander. Juist in gemeenschap met en voor elkaar word jij een persoon. En de ware persoon zal jij uiteindelijk worden als je totaal met God bent verenigd.

Eucharistie — De eucharistie, zegt Zizioulas,  is de hoogst mogelijke beleving van het gebeuren van de vereniging tussen God en mens. Daar vieren wij Gods liefde en mogen wij Hem persoonlijk ontmoeten. En als wij dan als eucharistische mensen naar buiten gaan, mogen wij in vrijheid en liefde ja zeggen tegen God, in daden en woorden, in doen en laten, ja met heel ons leven.

Gemeenschap — Daarom is de gemeenschap, de ontmoeting met elkaar in de liturgie en daarbuiten zo belangrijk. Wij missen dat! Wij missen de ontmoeting met Christus in de eucharistie, wij missen de ontmoeting met elkaar. Gelukkig doen wij er alles aan om elkaar nabij te zijn. Natuurlijk kijken wij naar de tv, natuurlijk volgen wij de huisliturgie, natuurlijk bidden wij dagelijks ons gebed. Zeker! Maar dé ontmoeting  als gemeenschap moeten wij ontberen.

Telefoonlijn — Het pastoraal team heeft per 1 mei een telefoonlijn opgezet. Iedere middag van 14:00 – 16:00 uur kunt u iemand van het pastoraal team opbellen. De verdeling ziet u hieronder. U kunt ons opbellen voor een vraag, een gebed, een zegen. Natuurlijk kunnen wij niet iedereen te woord staan, maar heeft u behoefte, doe het, zou ik zeggen.

Een hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

PS: Stuur deze brief gerust door (als email of in uitgeprinte vorm) aan belangstellenden die geen volger van de weblog zijn.


BELLEN MET HET PASTORAAL TEAM

Elke middag, behalve op zondag, kunt u bellen met een lid van het pastoraal team.

Het rooster is als volgt:

  • maandag, 14:00-16:00 uur: pastoor Smith — Telefoon: 071 513 0700
  • dinsdag, 14:00-16:00 uur: diaken Clavel — Telefoon: 06 537 32 362
  • woensdag, 14:00-16:00 uur: Marlène Falke-de Hoogh pw — Telefoon: 06 532 49 187
  • donderdag, 14:00-16:00 uur: Bas van Pampus pw — Telefoon: 06 522 46 826
  • vrijdag, 14:00-16:00 uur: pastoor Broeders — Telefoon: 070 387 3804
  • zaterdag, 14:00-16:00 uur: diaken Clavel — Telefoon: 06 537 32 362

NIEUWSBRIEF SINT JAN

Vanuit de parochiekern Sint Jan is de nieuwsbrief voor de maand mei verschenen. U kunt de nieuwsbrief hier lezen in een digitale versie (PDF). Wij wensen u veel leesplezier!


KERKZANG RECHT UIT HET HART (6)


Thea Epskamp — LICHT DAT ONS AANSTOOT IN DE MORGEN (beluister uitvoering)

Je bent verzonken in slaap, dromend misschien, nog geen wekkeralarm, maar je oogleden laten een getemperd schijnsel door, rozig … Even later gaan je ogen knipperen, gaan open, vallen dicht, gaan weer open, tot je je niet meer kunt onttrekken aan de kracht van het licht.

‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’. Wat een prachtige beeldspraak is dat voor Gods kracht die ons tot leven wekt, elke dag opnieuw. Want elke morgen is als het ware de ochtend van de eerste scheppingsdag, waarop het licht van vóór alle tijden tevoorschijn wordt geroepen. En daar staan we dan, naakt en rillend, als opnieuw geboren, maar ook met de last van onze mensengeschiedenis.

We hebben het Licht nodig om ons te verwarmen, te inspireren, te bemoedigen, te dragen, en om de hoop hoog te houden op gerechtigheid en vrede. Lege praatjes en loze acties houden geen stand in dat Licht, het Licht dat tot ons spreekt op vele manieren, maar vooral door ‘de liefste der mensen’ die het licht van de wereld en het levende woord van God wordt genoemd: Jezus.

Het begon met Licht en het Licht heeft het laatste woord. In deze moeilijke tijd waarin we turen naar een lichtpuntje aan het einde van de tunnel, kan dat een geruststelling zijn. Elke dag stoot dat Licht ons liefdevol aan om op te staan en een nieuw begin te maken, en er ’t beste van te maken. Het leidt ons en het draagt ons. Vertrouw er maar op.