Huisviering: Roepingenzondag (vierde zondag van Pasen)

Roepingenzondag is het vandaag in onze kerk, en dan wordt er speciaal gedacht aan en gebeden voor roepingen tot een ambt of een levensstaat binnen de kerk: priester, diaken, pastoraal werker, kloosterling.

Maar uiteindelijk gaat het om de persoonlijke roeping van iedere gelovige om Gods liefde in onze wereld handen en voeten te geven.

Laten we vandaag dan ook met en voor elkaar bidden, dat we Gods roepstem herkennen en er gehoor aan geven. — Thea Epskamp

HOE VIERT U THUIS MEE?

Plaats zo mogelijk op uw tafel: een wit kleed; een bijbel, een brandende kaars.

Volg de orde van dienst (pdf)


COLLECTE

Dank voor het meevieren.

De wekelijkse collectes vinden niet meer plaats. Mogelijk wilt u ook uw normale collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers?

Hartelijk dank!

  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68