Huisviering: vijfde zondag van Pasen

‘In het huis van Mijn Vader is ruimte voor velen’. Miniatuur van het hemels Jeruzalem uit het Liber Floridus, hs. UB Gent

In het evangelie van deze zondag horen wij bij Johannes de heel bekende tekst over de plaats bij God die Jezus voor ons bereid heeft, en de weg ernaartoe.

Het gaat erom hoe wij leven en met onze medemensen en met God omgaan. En daarbij blijft het de kunst om te zien dat mensen de weg naar de waarheid op veel wijzen kunnen volgen en dat men binnen de kerk waardevol kan zijn op veel verschillende manieren.

Laten we dat in gedachten houden als we weer eens kritiek hebben op mensen die een andere mening zijn toegedaan, of dingen op een andere manier doen. Als wij ons eigenlijk een beetje bekrompen gedragen en anderen geen ruimte geven om zichzelf te zijn. Jezus laat ons weten dat er bij God volop ruimte is. —  Marianne Turk

HOE VIERT U THUIS MEE?

Plaats zo mogelijk op uw tafel: een wit kleed; een bijbel, een brandende kaars.

Volg de orde van dienst (pdf)

COLLECTE

Dank voor het meevieren.

De wekelijkse collectes vinden niet meer plaats. Mogelijk wilt u ook uw normale collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers?

Hartelijk dank!

  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68