Mededelingen & nieuws (13 mei)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST (11)

Vronesteyn, woensdag 13 mei 2020.

Beste parochianen,

Het zal jullie allemaal niet ontgaan zijn dat ik in het ziekenhuis heb gelegen. Net toen ik mocht voorgaan in een televisieviering. Je kunt het niet verzinnen van tevoren! Een zware hardnekkige griep, die invloed heeft op mijn hart. Gelukkig geen corona!  Dank aan u allen voor alle kaarten, gebeden en berichtjes. Het deed me goed!

14 mei: Interreligieuze dag van gebed, vasten en liefdadigheid — Het Vaticaan roept alle mensen van goede wil op om op 14 mei zich te verenigen in gebed, vasten en  liefdadigheid. Deze dag vindt haar oorsprong in de ontmoeting van vele religieuze leiders op 14 mei 1986 met paus Johannes Paulus II. Doe mee en bid: het rozenhoedje, eigen gebeden; en laat goede gaven door uw handen gaan voor bijvoorbeeld de voedselbank. Waarom? “Om deze pandemie te overwinnen, de veiligheid, stabiliteit te herstellen, gezondheid en welvaart, zodat na deze pandemie onze wereld een betere plek voor de mensheid en broederschap zal worden dan ooit tevoren”, aldus het Hoger Comité voor de menselijke broederschap. Lees meer (via rkkerk.nl)

Het woord van God in de liturgie — In het kader van de opening van het bedevaartseizoen in Brielle zou broeder Johan ten Velde een voordracht houden over het Woord van God in de liturgie. De techniek staat voor niets. De voordracht is inmiddels opgenomen in de Sint Willibrordusabdij te Doetinchem. Lees meer en bekijk de video. Gun u zelf wat catechese!!

Gluren bij de buren — Kijk over de grenzen van je eigen bisdom! Mgr. Hendriks van het bisdom Haarlem, (maar voormalig priester van ons bisdom) heeft voor de meimaand een Conferentieserie Mariologie voorbereid. Bekijk bijvoorbeeld de presentaties over:
— Maria in de Heilige Schrift
— Paus Johannes Paulus II en Maria van Fatima
— Mariaverering
Ik wens u mooie catechese-momenten toe. Vruchtbare tijd!

Een hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

PS: Stuur deze brief gerust door (als email of in uitgeprinte vorm) aan belangstellenden die geen volger van de weblog zijn.


KERKZANG RECHT UIT HET HART (8)

Thea Epskamp — GOD WIL EEN TEMPEL BOUWEN (beluister uitvoering)

Tijdens een van de laatste repetities van ons Goede Herderkoor voordat de coronacrisis toesloeg, hebben we dit lied gezongen: ‘God wil een tempel bouwen om ons nabij te zijn.’

Bij die woorden moet ik altijd even denken aan wat een oude buurvrouw van protestantse huize ooit tegen me zei: “Het lichaam is een tempel van de heilige Geest; daarom ben ik gestopt met roken.” Het gaf me een wat ongemakkelijk gevoel, want in die tijd rookte ik nog.

Maar in de loop der jaren ben ik die uitspraak beter gaan begrijpen en waarderen. Het zijn woorden van de apostel Paulus uit zijn brief aan de Korintiërs, waarmee hij hen maande om het eigen lichaam niet over te geven aan onmatige bevrediging van behoeftes, maar er respectvol mee om te gaan:

‘Weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen? U bent niet van uzelf. Breng dus God eer met uw lichaam.’

Gods Geest zocht en vond een tempel in het lichaam van Maria van Nazareth, om ons meer dan ooit nabij te komen met de geboorte van Jezus. Zij heeft hem verwacht ‘in stil vertrouwen’, zingt het lied, en zo heeft niet alleen Hij ‘na vele nachten’ het levenslicht aanschouwd, maar schijnt met Hem ‘óns levenslicht voorgoed’.

En het lied besluit met de verwachting, dat door Hem en door mensen die in zijn voetspoor gaan, de hele wereld Gods tempel en ons aller thuis zal worden.


God wil een tempel bouwen om ons nabij te zijn,
en boven alle vrouwen zal zij gezegend zijn
die Hij zich heeft verkoren: Maria is haar naam,
een roos die zonder doornen in bloei zal komen staan.

Die bloem gaat zich ontvouwen, het zonlicht wekt haar zacht,
verwacht in stil vertrouwen het wijken van de nacht.
Zo heeft zij willen wachten, de hoop in zich gevoed;
zo schijnt na vele nachten ons levenslicht voorgoed.

Zijn warmte zal verlichten de armen in het land,
op aarde vrede stichten: kom, reik elkaar de hand.
God zal zijn tempel bouwen: een wereldwijd tehuis;
mensen die Hem vertrouwen worden er kind aan huis.

(tekst: Henk Jongerius)